• Miljømagasinet TV 1 2020 Oppsummering NMF 2019

  Vi i Miljøvernforbundet tar et tilbakeblikk på året som har gått. Se oppsummering av de mest interessante sakene:

  Continue reading
 • Statens Strålevern (DSA) bryter med Strålevernforskriftens formål

  Mens hele det norske folk forventer at Statens Strålevern (DSA) beskytter folkehelsen i spørsmål knyttet til stråling, kommuniserer DSA at de ikke ser dette som sin oppgave. I sitt tilsvar til oss innrømmer de at de følger ICNIRPs anbefalinger, på tross av alle studiene som tyder på at disse ikke beskytter mot skader. Strålevernforskriftens paragraf […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringssvar til Ekomloven

  Miljøvernforbundet støtter forslaget om leveringsplikt for kablet bredbåndstelefoni, og at kobbersaneringen stoppes inntil alle som ønsker det, får tilbud om kablet bredbånd.  Kablet bredbånd er et miljømessig forsvarlig valg Trådløs kommunikasjon er å anse som en miljøgift. Den menneskeskapte eksponeringen har i dag 1 milliard milliarder (1018) ganger høyere strålingstetthet enn naturlig bakgrunnsstråling, i frekvensområdet […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet møter DSA

  I slutten av november hadde vi møte med DSA vedrørende 5G, og våre altfor høye grenseverdier for stråling fra trådløse nettverk. Hva som kom ut av møtet, vil tiden vise. En studie på 5G-frekvensers effekt på rotter, fra Russland, ble gjennomgått i detalj. Denne visste ikke DSA om fra før. Her kan du se video […]

  Continue reading
 • Klage på avlivningsvedtak av hakkespett – gitt oppsettende virkning

  Oppdatering 28/11-2019 Vefsn kommune har nå gitt et såkalt administrativt vedtak med oppsittende virkning på Miljøvernforbundets klage på vedtak om felling av hakkespett ved Elsfjord kirke. Administrativt vedtak nr: 51/19 . Rådmannen v/fagleder landbruk har gjort slikt vedtak: Klage på fellingstillatelse svartspett i Elsfjord ble gitt oppsittende virkning. Fellingsforsøk ble ikke iverksatt. Begrunnelse: Vefsn kommune […]

  Continue reading
 • GMO antibiotika resistens fra bunn til munn

  GMO antibiotika resistens er funnet vedvarende i kloakkslam. Kloakkslam som brukes til gjødsel og blir blandet med jord for å dyrke mat planter, kan ha en negativt effekt på human helse. Nøkkelen til å forstå at gen for antibiotika resistens i genmodifisert fôr kan føre til at patogener med det samme antibiotika resistens kan oppstå […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringsinnspill til ny forskrift om skadefelling

  Miljøvernforbundet ikke udelt positive til foreslåtte endringer av viltforskriften. Miljøvernforbundets høringsinnspill til ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) Miljødirektoratet sendte i sommer på̊ høring ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften). Høringsversjon […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever at all fangst av laks DNA testes

  Norges Miljøvernforbund ( NMF ) har i alle år ment at skjellprøvetakingen og avlesing av skjellene, for å finne ut om laksen som fiskeren har fått på land ved elvefisket, ikke er nok for å klassifisere laksen som stedegen villaks, eller om det er laks med oppdrettsgener. Grunnen til at NMF mener at kun avlesing […]

  Continue reading
 • Sensur og hemmelighold av høringssvar

  Det er kritikkverdig at enkelte offentlige myndighetsorganer finner det opportunt å bedrive sensur og hemmelighold av høringssvar som har et innhold som disse offentlige myndighetene ikke er komfortable med å la innbyggerne få lese. Det må (burde) forventes at offentlige myndigheter har såpass kontroll over innkommende høringssvar, at de ikke ved en «glipp» overser og […]

  Continue reading
 • Stort 5G-seminar Lørdag 26. oktober – følg det online!

  Einar Flydal arrangerer 5G-seminar på Litteraturhuset i Oslo. Det er fullbooket, men alle kan følge med på foredragene online. Her ‹‹ EMF acets ›› får du seks 20-minutters foredrag som vil røske opp i våre forestillinger om hva som blir viktige miljøsaker framover. Program: Per Christian Øiestad, Z-forlag, og Einar Flydal: Velkommen! Visjonen brast og ble til […]

  Continue reading