• Miljøvernforbundets høringsinnspill til ny forskrift om skadefelling

  Miljøvernforbundet ikke udelt positive til foreslåtte endringer av viltforskriften. Miljøvernforbundets høringsinnspill til ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) Miljødirektoratet sendte i sommer på̊ høring ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften). Høringsversjon […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever at all fangst av laks DNA testes

  Norges Miljøvernforbund ( NMF ) har i alle år ment at skjellprøvetakingen og avlesing av skjellene, for å finne ut om laksen som fiskeren har fått på land ved elvefisket, ikke er nok for å klassifisere laksen som stedegen villaks, eller om det er laks med oppdrettsgener. Grunnen til at NMF mener at kun avlesing […]

  Continue reading
 • Sensur og hemmelighold av høringssvar

  Det er kritikkverdig at enkelte offentlige myndighetsorganer finner det opportunt å bedrive sensur og hemmelighold av høringssvar som har et innhold som disse offentlige myndighetene ikke er komfortable med å la innbyggerne få lese. Det må (burde) forventes at offentlige myndigheter har såpass kontroll over innkommende høringssvar, at de ikke ved en «glipp» overser og […]

  Continue reading
 • GMO mot banan pest

  Nåtids bananindustrien oppsto for hundre år siden med introduksjon av banan jordstengel (en underjordisk stilk) til Amerika fra den karibiske øya Martinique. Sorten hadde tykk hud motstandsdyktig mot blåmerker, bananene vokset tett sammen og kunne pakkes tettsammen, og modnings tiden var langt. Det egnet seg derfor godt til skipstransport og kunne gjøre en lang reise […]

  Continue reading
 • Genredigerte kalver fikk innsatt antibiotika-resistente gener

  Da produsenten av hornløse insemineringsokser skulle sette seg tilbake etter alt arbeidet, var det andre som oppdaget at ikke alt var sånn det skulle være med de genredigerte kalvene. Firmaet som produserte hornløse storfe, hadde innsatt for mye DNA. De gjorde dette med TALEN metoden som, i likhet med CRISPR metoden, er omtalt for å […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet anmelder nok en rømming av oppdrettslaks

  Denne gangen er det Slakteriet Brekke A/S med daglig leder som blir anmeldt for rømmingen av 17200 oppdrettslaks fra en ventemerd i Gulen Kommune. Store mengder av denne laksen var også smittet av sykdommen  Pancreas Disease ( PD ). Dette er spesielt alvorlig, da denne syke laksen som nå er på veg opp i elvene […]

  Continue reading
 • Avdunsting av Dicamba: et kronisk problem

  Kjemikalier produsert i ugressmiddelet dicamba flyter opp fra avlinger i varmt vær og driver til nærliggende avlinger. Den aktive ingrediensen i dicamba for å drepe planter er 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid. Det har blitt produsert GMO soya, bomull og mais som er motstandsdyktig mot den aktive ingrediensen dicamba i ugressmidler. Dicambaresistente soyabønner er innsatt «dmo-genet», som stammer […]

  Continue reading
 • NMF anmelder Moss`ordfører og Bane Nor for fremtidig brudd på Straffelovens miljølovgivning

  Bilde: Riving av en bydel i Moss for fremføring av ny jernbane i kvikkleireutsatt område.   I forbindelse med fremføring av en ny jernbane gjennom Moss i Østfold har det fremkommet at den valgte løsningen fra Kommunen og utbygger sin side vil gå i et kvikkleire-utsatt område. NMF er kjent med at denne risikoen ikke […]

  Continue reading
 • NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/1176

  Profoxydin som i forordningen (EU) 2019/1176 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjennt for å være hormonforstyrrende. Profoxydim brukes til etterkontroll av gressgress i ris (Oryza sativa). Barnyard grass – hønsehirse (Echinochloa crus-galli) kan være en meget alvorlig ugress i ris, mais, soya og mange andre […]

  Continue reading
 • NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/973.

  Quizalofop-P-ethyl som i for ordning (EU) 2019/973 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjent for å kunne føre til alvorlig marin forurensning. Produkter med den aktivstoff Quizalofop-P-ethyl har fareerklæring at den er veldig giftig for vannlevende liv, og veldig giftig for vannlevende liv med langvarige effekter. […]

  Continue reading