• Miljøvernforbundets høringsinnspill til ny forskrift om skadefelling

  Miljøvernforbundet ikke udelt positive til foreslåtte endringer av viltforskriften. Miljøvernforbundets høringsinnspill til ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) Miljødirektoratet sendte i sommer på̊ høring ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften). Høringsversjon […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever at all fangst av laks DNA testes

  Norges Miljøvernforbund ( NMF ) har i alle år ment at skjellprøvetakingen og avlesing av skjellene, for å finne ut om laksen som fiskeren har fått på land ved elvefisket, ikke er nok for å klassifisere laksen som stedegen villaks, eller om det er laks med oppdrettsgener. Grunnen til at NMF mener at kun avlesing […]

  Continue reading
 • Sensur og hemmelighold av høringssvar

  Det er kritikkverdig at enkelte offentlige myndighetsorganer finner det opportunt å bedrive sensur og hemmelighold av høringssvar som har et innhold som disse offentlige myndighetene ikke er komfortable med å la innbyggerne få lese. Det må (burde) forventes at offentlige myndigheter har såpass kontroll over innkommende høringssvar, at de ikke ved en «glipp» overser og […]

  Continue reading
 • Stort 5G-seminar Lørdag 26. oktober – følg det online!

  Einar Flydal arrangerer 5G-seminar på Litteraturhuset i Oslo. Det er fullbooket, men alle kan følge med på foredragene online. Her ‹‹ EMF acets ›› får du seks 20-minutters foredrag som vil røske opp i våre forestillinger om hva som blir viktige miljøsaker framover. Program: Per Christian Øiestad, Z-forlag, og Einar Flydal: Velkommen! Visjonen brast og ble til […]

  Continue reading
 • GMO mot banan pest

  Nåtids bananindustrien oppsto for hundre år siden med introduksjon av banan jordstengel (en underjordisk stilk) til Amerika fra den karibiske øya Martinique. Sorten hadde tykk hud motstandsdyktig mot blåmerker, bananene vokset tett sammen og kunne pakkes tettsammen, og modnings tiden var langt. Det egnet seg derfor godt til skipstransport og kunne gjøre en lang reise […]

  Continue reading
 • Tal din sak!

  I Bergen bystyre kan man komme og “tale sin sak” i relevante komiteer, man får 5 minutter pluss 5 min til spørsmål fra politikerne. Noe liknende finnes sikkert i din hjemkommune også. Dette er en god anledning til å få spredd budskapet om 5G, og få opp bevisstheten på stråling lokalt! Politikerne virker interesserte, og […]

  Continue reading
 • Genredigerte kalver fikk innsatt antibiotika-resistente gener

  Da produsenten av hornløse insemineringsokser skulle sette seg tilbake etter alt arbeidet, var det andre som oppdaget at ikke alt var sånn det skulle være med de genredigerte kalvene. Firmaet som produserte hornløse storfe, hadde innsatt for mye DNA. De gjorde dette med TALEN metoden som, i likhet med CRISPR metoden, er omtalt for å […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet anmelder nok en rømming av oppdrettslaks

  Denne gangen er det Slakteriet Brekke A/S med daglig leder som blir anmeldt for rømmingen av 17200 oppdrettslaks fra en ventemerd i Gulen Kommune. Store mengder av denne laksen var også smittet av sykdommen  Pancreas Disease ( PD ). Dette er spesielt alvorlig, da denne syke laksen som nå er på veg opp i elvene […]

  Continue reading
 • Advokatbrev og pressgruppe mot AMS

  Det pågår allerede en rettslig prosess mot AMS, med fokus på helseaspektet. Prosessen er planlagt i flere trinn, med både langsiktige og kortsiktige mål. Det kortsiktige målet er å unngå flere stengningstrusler mot folk som har nektet den nye måleren, og at de som har fått stengt strømmen, skal bli påkoblet igjen. Det langsiktige målet […]

  Continue reading
 • Avdunsting av Dicamba: et kronisk problem

  Kjemikalier produsert i ugressmiddelet dicamba flyter opp fra avlinger i varmt vær og driver til nærliggende avlinger. Den aktive ingrediensen i dicamba for å drepe planter er 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid. Det har blitt produsert GMO soya, bomull og mais som er motstandsdyktig mot den aktive ingrediensen dicamba i ugressmidler. Dicambaresistente soyabønner er innsatt «dmo-genet», som stammer […]

  Continue reading