• GMO forsterkede ris

  Ris (Oryza sativa L.) GR2E, IR-ØØGR2E-5 er produsert med intensjoner for å redusere VAD (Vitamin A deiciency) i utsatte populasjoner. Genmodifisert ris GR2E har innsatte gener; psy, crt1, pmi. To av disse gener er innsatt for å få utviklingen av provitamin-A i ris. Tilsammen fører et innsatt psy-gen og crt-gen hovedsakelig til vesentlige konsentrasjoner med […]

  Continue reading
 • Demonstrasjon mot 5G i Bergen – 25. januar

  25. januar er en GLOBAL DEMONSTRASJONSDAG mot 5G nettverk. Mer enn 28 europeiske land deltar, samt USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand, Kenya, Sør-Afrika, og Bermuda. Hele 7 norske byer deltar: Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg, Kristiansand, Elverum og Trondheim. Kom og fyll gatene! OPPMØTETID / STED Bergen: kl. 13.00 Torgallmenningen Oslo: kl. 13.00 Eidsvolls […]

  Continue reading
 • Neonikotinoidene fra GMO-frø til miljø

  Neonikotinoider er aktivstoffer som er i de mest brukte insektmiddel i verden. Disse aktivstoffer kan drepe insekter ved oral inntak ved svært lave konsentrasjoner. Disse har en kjemiske struktur likt nikotin. De er vannløselig og kan bli tatt opp av planter gjennom røtter og transportert til alle deler av planten også pollen og nektar. Neonikotinoider […]

  Continue reading
 • Miljømagasinet TV 2 2020 Storkungene som ble strålt bort

  En spansk forsker bestemte seg for å se på hvordan avstanden til mobilmaster hadde innvirkning på antall storkunger i reirene. Se resultatet i denne filmen.

  Continue reading
 • Miljømagasinet TV 1 2020 Oppsummering NMF 2019

  Vi i Miljøvernforbundet tar et tilbakeblikk på året som har gått. Se oppsummering av de mest interessante sakene:

  Continue reading
 • Statens Strålevern (DSA) bryter med Strålevernforskriftens formål

  Mens hele det norske folk forventer at Statens Strålevern (DSA) beskytter folkehelsen i spørsmål knyttet til stråling, kommuniserer DSA at de ikke ser dette som sin oppgave. I sitt tilsvar til oss innrømmer de at de følger ICNIRPs anbefalinger, på tross av alle studiene som tyder på at disse ikke beskytter mot skader. Strålevernforskriftens paragraf […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringssvar til Ekomloven

  Miljøvernforbundet støtter forslaget om leveringsplikt for kablet bredbåndstelefoni, og at kobbersaneringen stoppes inntil alle som ønsker det, får tilbud om kablet bredbånd.  Kablet bredbånd er et miljømessig forsvarlig valg Trådløs kommunikasjon er å anse som en miljøgift. Den menneskeskapte eksponeringen har i dag 1 milliard milliarder (1018) ganger høyere strålingstetthet enn naturlig bakgrunnsstråling, i frekvensområdet […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet møter DSA

  I slutten av november hadde vi møte med DSA vedrørende 5G, og våre altfor høye grenseverdier for stråling fra trådløse nettverk. Hva som kom ut av møtet, vil tiden vise. En studie på 5G-frekvensers effekt på rotter, fra Russland, ble gjennomgått i detalj. Denne visste ikke DSA om fra før. Her kan du se video […]

  Continue reading
 • Klage på avlivningsvedtak av hakkespett – gitt oppsettende virkning

  Oppdatering 28/11-2019 Vefsn kommune har nå gitt et såkalt administrativt vedtak med oppsittende virkning på Miljøvernforbundets klage på vedtak om felling av hakkespett ved Elsfjord kirke. Administrativt vedtak nr: 51/19 . Rådmannen v/fagleder landbruk har gjort slikt vedtak: Klage på fellingstillatelse svartspett i Elsfjord ble gitt oppsittende virkning. Fellingsforsøk ble ikke iverksatt. Begrunnelse: Vefsn kommune […]

  Continue reading
 • GMO antibiotika resistens fra bunn til munn

  GMO antibiotika resistens er funnet vedvarende i kloakkslam. Kloakkslam som brukes til gjødsel og blir blandet med jord for å dyrke mat planter, kan ha en negativt effekt på human helse. Nøkkelen til å forstå at gen for antibiotika resistens i genmodifisert fôr kan føre til at patogener med det samme antibiotika resistens kan oppstå […]

  Continue reading