• NMF går i mot tre omsøkte Konsesjonssøknader for Svarthammaren vindkraftverk

  Bilde hentet fra hitra-froya.no: Slik kan det bli seende ut på Geitfjellet ved Krokstadøra.  Miljøvernforbundet vil henstille til at søknadene fra Norsk Vind Energi AS, TrønderEnergi Kraft AS og Njordr AS avvises og ikke tas til følge. Det er flere vektige grunner til at dette prosjektet ikke må gis konsesjon. Ulempene her er betydelig større […]

  Continue reading
 • NMFs klage med begjæring om oppsettende virkning i konsesjonssak Frøya vindkraftverk

  Tiltakshaver har varslet umiddelbar oppstart av anleggsvirksomhet. Med begrunnelse i dette begjæres oppsettende virkning av vedtaket, jfr. Forvaltningsloven § 42, slik at tiltakshaver ikke kan starte bygging etter dette vedtaket før endelig klagebehandling er gjennomført. Les hele klagen her.  

  Continue reading
 • Når klimaet truer!

  Norge og verden for øvrig fikk føle klimaendringene for alvor i 2018. Lang og intens tørke her i landet førte til bl.a. skogbranner og uttørkede landbruksarealer. Da regnet kom på sensommeren førte det til flom og nok en gang ødelagte landbruksarealer. Her i landet var det områdene sør for Trondheim som ble hardest rammet. Konsekvensene […]

  Continue reading
 • God stemning mot vindkraft på SV’s landsmøte

  Det er inntrykket vi sitter igjen med etter å ha snakket med sentrale SV ere fra bla Vestlandet og Trøndelag, sier Jan-Hugo Holten i Miljøvernforbundet. Vårt oppdrag var å opplyse delegatene på Landsmøtet om at utbygging av vindkraft er overflødig samt å minne om de enorme naturinngrepene vindturbiner medfører. Dette er jo industrianlegg, en må […]

  Continue reading
 • NMF krever tiltak etter nesten havariet av MS Viking Sky 

  Foto: Torgeir Are Sortehaug En egen miljørisikoalanyse for Cruiseskipstrafikken må nå på plass sier Jan-Hugo Holten som er ansvarlig for maritime saker og oljevern i Miljøvernforbundet. Forbundet har idag  i brev til Sjøfartsdirektoratet krevd seilingsforbud for MS Viking Sky inntil alt løst inventar som kan utgjøre en trussel er festet. Videre har NMF stilt følgende […]

  Continue reading
 • NMF gratulerer Hunton med ny fabrikk for produksjon av kortreist og miljøvennlig trefiberisolasjon på Gjøvik!

  Byggebransjen er innovativ og fokuserer stadig mer på miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Materialvalg, levetid og CO2 regnskap får stadig større fokus. Miljøvernforbundet har derfor i alle våre år jobbet mye og tett sammen med byggebransjen og følger nøye med på og vurderer mange nye produkter. – Det har derfor for oss vært en glede å […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet kvesser knivene: Sammen stopper vi vindindustrien!

  Norges Miljøvernforbund (NMF) ser med redsel på i hvilket omfang og tempo det norske landskapet å ofres for store arealkrevende og ikke minst unødvendige vindturbinanlegg. NMF og våre mange frivillige rundt omkring i Norge har i snart 15 år stått på barikadene for å stoppe slike prosjekt, til fordel for natur og mennesker. Flere konsesjonssaker […]

  Continue reading
 • NMF hadde møte med Bergen kommune ang. hjortepåkjørsler og annet

  Norges Miljøvernforbund hadde i dag den 20/3-2019 et hyggelig og konstruktivt møte med Bergen kommune ved Byrådet og andre etater, der vi tok opp saken med hjortetrekk over vei ved Flesland flyplass. Denne veistrekningen har vært spesielt utsatt for påkjørsler som er et betydelig og pågående problem både med tanke på sikkerhet for bilførere og […]

  Continue reading
 • GE fisk

  Det er utviklet GE fisk for matproduksjon: laks (Salmo salar), ørret (Oncorhynchus mykiss), kanalmalle (Ictalurus punctatus), Tilapia (Oreochromis niloticus), Stripet havabbor (Morone saxatalis), karpe (Cyprinus carpio). GE-laks er utviklet og produsert av AquaBounty Technologies. GE atlantisk laks er blitt solgt i Canada siden 2017. Denne GE laksen blir solgt uten GM (Genetically modified) eller GE […]

  Continue reading
 • NMF har nå sendt ut veileder for påvirkning av driftsmetode til 165 Havbrukskommuner

  Norges Miljøvernforbund (NMF) mener at tiden nå er overmoden for at oppdrett av laks og ørret må begynne å drifte i lukkede løsninger. Det være seg på land eller i sjø. Bevisene for de miljøskadelige virkningene på villfisk. Villaks, sjøørret, skalldyr, pelletsfisk og forurensing av våre fjorder ved fortsatt drift i åpne merder er nå […]

  Continue reading