• NMF anmelder Moss`ordfører og Bane Nor for fremtidig brudd på Straffelovens miljølovgivning

  Bilde: Riving av en bydel i Moss for fremføring av ny jernbane i kvikkleireutsatt område.   I forbindelse med fremføring av en ny jernbane gjennom Moss i Østfold har det fremkommet at den valgte løsningen fra Kommunen og utbygger sin side vil gå i et kvikkleire-utsatt område. NMF er kjent med at denne risikoen ikke […]

  Continue reading
 • NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/1176

  Profoxydin som i forordningen (EU) 2019/1176 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjennt for å være hormonforstyrrende. Profoxydim brukes til etterkontroll av gressgress i ris (Oryza sativa). Barnyard grass – hønsehirse (Echinochloa crus-galli) kan være en meget alvorlig ugress i ris, mais, soya og mange andre […]

  Continue reading
 • Stopp Smartmålerne slår seg sammen med Miljøvernforbundet

  Organisasjonen Stopp Smartmålerne har nå slått seg sammen med Miljøvernforbundet. Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen! STOPP Smartmålerne fortsetter som egen aksjonsgruppe i Miljøvernforbundet, under ledelse av Odd-Erik Helgesen. Odd-Erik får også plass i styret i Miljøvernforbundet. Vi ser fram til det videre arbeidet, med styrkede ressurser i kampen mot AMS og stråling!

  Continue reading
 • NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/973.

  Quizalofop-P-ethyl som i for ordning (EU) 2019/973 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjent for å kunne føre til alvorlig marin forurensning. Produkter med den aktivstoff Quizalofop-P-ethyl har fareerklæring at den er veldig giftig for vannlevende liv, og veldig giftig for vannlevende liv med langvarige effekter. […]

  Continue reading
 • Finnskogen – Aksjonister stanset arbeidet 21. 08. 2019

  I tillegg, en aksjonist fikk også sin sykkel påkjørt av anleggsdumper. Idag har aksjonister fra NMF sin aksjonsgruppe stanset utkjøring av knust stein til bygging av veier på det ulovlige anlegget Finnskogen vindkraftverk. Politiet er blitt varslet ifølge den informasjon NMF-Øst sitter på. NMF har idag forsøkt komme i kontakt med politiet for å få […]

  Continue reading
 • NMF krever at tillatelsen til boring trekkes tilbake

  Miljøvernforbund(NMF) krever at tillatelsen gitt 16 juli 2019 trekkes tilbake da sårbarheten i området er for stor mtp fugl, koraller og fisk, forhold Miljødirektoratet selv har påpekt. NMF er på generelt grunnlag imot alle nye boringer på norsk sokkel da nasjonen Norge må forvalte den olje som allerede er redegjort for. Kravene til responstid og […]

  Continue reading
 • NMF sin anmeldelse av Skedsmo kommune henlagt – NMF klager på henleggelsen

  22. juli ble NMF kjent med at forbundet sin anmeldelse av Skedsmo kommune for brudd på Forurensningsloven, Straffeloven og Folkehelseloven var henlagt da bøter ikke var hensiktsmessig ift. kommunen. I vår anke av henleggelsen 1. august 2019 krevde NMF: saken gjenopptatt bøtelegging av Skedsmo kommune med 2 millioner kroner redegjørelse for grunnlaget for henleggelse utvidelse […]

  Continue reading
 • Blir Smølalirypa vår neste geirfugl?

  Smølaliryper fotografert på Hitra på Skjellandet ved Jektvika, Ansnes. Copyright foto: Ingolf Jektvik. Fotografiet er gjengitt etter tillatelse fra fotografen.   Norges Miljøvernforbund (NMF) har nå sendt en klage til en rekke departement og myndighetsorgan, samt til Nordisk Råd og til FN-Sambandet (som overvåker FNs Bærekraftsmål). Vi ber om at Norge ivaretar sitt nasjonale og […]

  Continue reading
 • GMO virusresistent søt pepper

  Genmodifisert søt pepper (Capsicum annuum) kan opprinnelig stamme fra kultivering i Mexico. Denne opprinnelige villpepperen kan være stamfar til dagens søte pepper og genmodifiserte søt pepper i Kina med innsatt gen for resistens mot Cucumber mosaic virus. Det ble utviklet genmodifisert GM søt pepper (PK-SP01) i 1998. Universitetet i Beijing ble gitt tillatelse til kommersielt […]

  Continue reading
 • Raseringen av Frøya fortsetter med uforminsket styrke

  Foto: Wikimedia Commons . Motstanden er fortsatt meget stor. For femte gang i løpet av et halvt år var Miljøvernforbundets aksjonsleder Arne Roger Hansen på Frøya for å se hvor langt  Trønderenergi ( TE ) har kommet med sin plan om å ødelegge Frøyas natur og artsmangfold, og for å støtte NMF sine venner på […]

  Continue reading