• Stopp vindkraft på Finnskogen

  Dette området er unikt i Europeisk sammenheng, ikke minst med sin store utstrekning, der den omfavner både naturlandskap og historisk kulturbebyggelse. Finnskogleden er en 240 km lang vandrerute som går gjennom grensetraktene mellom Sverige og Norge, fra Morokulien i sør til Søre Osen i nord. Finnskogen består av store skogområder på skrinn morenejord og navnet […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet presenterer sin animasjonsserie mot vindkraft i Norge

  Første film i serien er om Frøya, der Miljøvernforbundet allerede har vært med på en seier, å stoppe vindkraftutbygging ved at kommunestyret på Frøya sa nei. Vindkraftanimasjonen vil stadig komme i nye varianter ettersom vi kjører kampanjer på ulike steder i Norge, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Filmen retter bl.a. hard kritikk mot NVE, […]

  Continue reading
 • Gi ulven en sjanse!

  Skal ulven i den sør-Skandinaviske ulvebestanden ha en framtid må man gi ulven østfra, Finland og Russland, muligheten til å komme seg sørover. Nye gener trengs. Er man istand til å skyte ulven for å drepe, kan man også skyte for å bedøve og flytte dyrene. Myndighetene må snarlig fremlegge en strategi for hvordan man […]

  Continue reading
 • Seier for NMF – Miljødirektorat sa nei til utslipp av maling fra sandblåsing offshore

  I forbindelse med en søknad fra tidligere Statoil, nå Equinor, om å få endret tillatelsen for utslipp ved Oseberg C sandblåsing av Jacket, har direktoratet fulgt de anbefalinger som er kommet fra bl.a. Miljøvernforbundet. NMF har i brevet til direktoratet tatt til orde for at alle søknader om utslipp av blåsesand og maling fra norsk […]

  Continue reading
 • Kampen mot monsterturbiner på Finnskogen igang

  Andre påskedag aksjonerte Norges Miljøvernforbund sammen med lokale motstandere av planene om 13 monsterturbiner på Finnskogen / Finnskogleden i området Kjølberget. Saken om turbiner på Finnskogen hviler på tidligere gitt konsesjon som nå skal effektureres. NMF gjentar sin påstand om at ingen ny vindkraft må bygges i Norge da det ikke er behov for denne […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundets høringsuttalelse på Andmyran vindkraft

  Konsesjonsområdet til Andmyran vindpark ligger til høyre for fjellene i øvre del av bildet. Dette er Norges største sammenhengende torvmyr som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. Foto: Arnfinn Nilsen   Norges Miljøvernforbund sendte inn en høringsuttalelse på Andmyran vindkraft Nordland sin søknad om utsatt idriftssettelse med påstand om at denne […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet dykket på kvikksølvubåten U-864

  Miljøovervåkingsskipet MS Miljødronningen var på Fedje 10.april 2019 for å sjekke tilstanden på den tyske ubåten U-864 som ligger på 150 meters dyp 2 sjømil vest for Fedje. Miljøvernforbundet har jobbet med kvikksølvsaken og heving av ubåten siden den ble funnet i 2003. Nå har russisk media blitt interessert i forurensingssaken. En kollaps av et […]

  Continue reading
 • NMF anmelder entreprenør for farlig bruk av motorsag

  Fredag 12.04.19 innleverte Norges Miljøvernforbund inn en anmeldelse av entreprenørfirma Berre Nilsen A/S for farlig og uvettig bruk av motorsag under anleggsarbeidet i Hestdalen, Flatanger. Det var den 10.04.19 at entreprenørfirmaet sendte inn 5 mann i Hestdalen for starte opp med fjerning av trær og busker i forbindelse med at Trønderenergi ønsker å pepre Sørmarkfjellet […]

  Continue reading
 • Stans hjorten – ikke skyt!

  Klage på skadefellingstillatelse på hjort i Vaksdal kommune Miljøvernforbundet kan ikke akseptere at det åpnes for skadefelling av 5 hjort i Vaksdal kommune. Felling av 5 av nærmere 200 dyr vil ikke avhjelpe det skadepotensialet som brukes som argument for jakta. Kanskje gjerdet rundt jordstykket burde være høyere? Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til skadefellingstillatelse på […]

  Continue reading
 • En seier for folket på Frøya, Norges Miljøvernforbund, naturen og artsmangfoldet

  Formannskapet og Kommunestyret på Frøya stemte i dag 11/4 2019 for at dispensasjonstiden på 3 år for oppstart av vindkraftutbygging i et LNF ( landbruk, natur og friluftsområde ) område er utgått. Dette innebærer at utbygger Trønderenergi ikke kan starte opp arbeidet med å sette opp 14 stk. 180 meters høye vindturbiner. Historien om motstand […]

  Continue reading