• Vindkraft – sparer vi CO2 og har vi plass?

  Vi peprer fjellheimen med vindturbiner, og kaller det «klimavennlig». Her er noen korte filmer som enkelt viser hvor feil denne påstanden er.  Klimaregnskapet vil faktisk  høyst sannsynlig gå i minus, når dette regnskapet gjøres av noen som virkelig bryr seg om naturen.   Vindkraft – sparer vi CO2? Hvor mye energi gir egentlig vindkraft, i […]

  Continue reading
 • Stanset forberedende arbeider på vindanlegg

  Lokale aksjonister sammen med NMF stanset i går torsdag 23. mai en hogstmaskin fra å gjøre sitt arbeid som forberedelse til vegbygging i planområdet. Aksjonen gikk fredelig for seg og NMF og de lokale aksjonistene jobber nå med å sette opp en vaktordning for helgen og inn i neste uke. Mandag skal kommunestyret behandle saken […]

  Continue reading
 • Havvind – ikke noe godt alternativ til vindkraft på land

  Bilde: Naturvernforbundet sitt medlemsmagasin “Natur og miljø 1. 2019” vier mye plass til vindkraft.   Vi ser at mange organisasjoner og politiske partier nå peker på havvind som et alternativ til den omstridte vindkraften på land. Det er bra at flere miljøvernorganisasjoner blir oppmerksom på ødeleggelsene av naturen. Miljøvernforbundet har vært kritiske til vindkraft siden […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet begjærer stans i industriutbyggning på Finnskogen via Tingretten

  Foto: Kurt Oddekalv foredrar for Finnskog folket på folkemøtet 1. Mai 2019   Miljøvernforbundet begjærer stans i industriutbyggning på Finnskogen via Tingretten og klager politiet inn for statsadvokaten for slett arbeid. 22. mai 2019 klagde NMF inn Politiet i Innlandet for overordnede myndighet Statsadvokatkontoret. Videre sendte NMF ved regionkontoret i Oslo en begjæring om midlertidig […]

  Continue reading
 • CRISPR mot klimaendringer

  Ny etikk rapport er for moderne genteknologi i miljøet. Dette er trolig for å bruke genmodifiserte planter som ris og ålegress til å holde mer av karbonforbindelser i bladene, samt slippe ut mindre metan fra dem. Økosystemer der karbon senkes eller lagres, som i torvmoser, regnskog og sjøgress, holder potensial for mye klimagass under sine […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet anmelder ordfører og utbygger for grov miljøkriminalitet

  Den 19. mai sendte NMF Øst anmeldelse etter både Straffelovens § 240 om grov miljøkriminalitet og etter Naturmangfoldlovens bestemmelser for å ha tillatt og tatt seg til rette i planområde i over en uke med nedbygging av naturverdier. Ulovlig! Svært uansvarlig kommuneledelse Fristen for å igangsette omfattende arbeid i området utløp den 11. mai. Det […]

  Continue reading
 • Kvikksølvubåten U-864 på tysk TV 3SAT og ZDF

  Norges Miljøvernforbund er representert i en 28 min. dokumentarfilm, der ca. 7 minutter er om den tyske ubåten som ligger utenfor Fedje med 65 tonn kvikksølv. Filmen viser noen klipp fra ROV-dykk på ubåten fra 10. april 2019. Det viser seg at skroget er glatt og fint, og noe begrodd. Til og med hele deler […]

  Continue reading
 • GMO-plommer mot sharkavirus

  GMO-plomme med sharkavirus (Plum pox potyvirus) resistens har fått handelsnavn HoneySweet. Det kan stilles spørsmål om helserisiko. F.eks vil endringen kunne føre til endringer i fordøyelsessystemet dersom det spises. Det kan stilles etiske spørsmål om hva vi skje hvis det har endret smak og sødme. Det kan stilles miljøspørsmål som: vil dette kunne krysse seg […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet krever skrinlegging av vindkraftplaner etter utløpt dispensasjon

  Arbeid er ikke påbegynt, det er NMF sine bilder et bevis på. Løpet er kjørt nå for utbygger i Kjølberget området i og med at dispensasjonen de hadde løp ut i helgen, sier regionleder i NMF øst Jan-Hugo Holten. I dag har NMF skrevet brev til politikerne i Våler kommune der forbundet ber om at […]

  Continue reading
 • Ikkje stjæl fesken min!

  – stans ressurstjuveriet! Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidenes morgen. Fisken har alltid hatt stor verdi for kystbefolkningen. I dag er fiskekvotene for torsk fordelt mellom trålerflåten og kystflåten. Trålerflåten har leveringsforpliktelser til konkrete fiskemottak langs kysten som sikrer […]

  Continue reading