• Manglende kunnskap om spredning av kvikksølv i sjøvann

    – Det er forskjell på Mjøsa og Nordsjøen. Metallisk kvikksølv er praktisk talt uløselig i ferskvann. I sjøvann derimot reagerer metallisk kvikksølv med kloridioner og danner kvikksølvklorid som er relativt lett løselig og blir transportert ved hjelp av sterk bunnstrøm ut i Nordsjøen. Kvikksølvklorid blir metylert i sediment og i vannsøylen og danner metylkvikksølv […]

  Continue reading
 • Norge har mer energi enn vi trenger

  Vår tids største naturinngrep skjer nå! Men det er ikke for seint å stoppe det. 50% av Norges landareal kartlegges for vindkraftutbygging. Vi har kun 12% villmarkspreget natur igjen. Norge er delt i 43 kartleggingsområder, 1. april har 15-20 av disse områdene blitt plukket ut som høyaktuelle for vindkraftutbygging. Mange av disse områdene er allerede […]

  Continue reading
 • NMF går sterkt i mot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidet bio-masse

  Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya har søkt om å utvide bio-massen på lokaliteten fra 3120 MTB til 7020 MTB. Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidelsen av bio-massen på lokalitet 36457 Kvingra, i Leka Kommune. NMF ser at en slik utvidelse vil føre til mer enn en dobling av bio-massen som allerede er […]

  Continue reading
 • GMO etiketter droppet

  Nyere matvarer som inneholder ingredienser som stammer fra GMO skal bli uten GMO merke på etiketten. Nyere matvarer vil bli stemplet Genetically-Engineered (GE) i stedet for Genetically-Modified (GM). Dette er helt holdent for å kunne øke innkjøp av GMO ingredienser til mat og fôr produkter uten å informere kunden om deres opprinnelse. Disse merkingsstandardene er […]

  Continue reading
 • Vil ha slutt på kreftfremkallende og forurensende fyrverkeri i privat regi

  Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at departementet nedlegger forbud mot salg og innehav av fyrverkeri til private fra 2019 og at all bruk av fyrverkeri heretter foregår i offentlig regi. Grunnet den helse- og miljøskade, skade på materiell og potensielt fare for infrastruktur og mennesker vi ser idag. Norge gikk nok en gang ett nytt år […]

  Continue reading
 • NMF vil ha forskning på helsefare ved 5G-nettverket

  Miljøvernforbundet krever at det forskes på helsefare ved 5G og at fakta kommer på bordet før det nye 5G-nettverket for mobil og internett settes i drift. 5G vil bruke frekvenser i mikrobølgeområdet. I dag er Wifi på 2,7-5 GHz allerede tett på frekvensene i mikrobølgeovner, og 5G vil bruke langt høyere frekvenser, fra 30GHz til 80-100 […]

  Continue reading
 • Som å pisse i buksa for å holde varmen

  Saken tatt fra nearadio.no Publisert: 05.01.2019 kl 11:58   Arne Roger Hansen i Miljøvernforbundet går sterkt ut mot vindparkene. – Argumentet om underskudd på fornybar energi i Midt-Norge er direkte usant. Dette handler kun om profitt. Torsdag ble det kjent at TrønderEnergi Nett, sammen med München Stadtwerke, skal bygge fire nye landbaserte vindparker i Trøndelag. […]

  Continue reading
 • NMF påklager Trøndelag Politidistrikt sin avgjørelse

  Norges Miljøvernforbund påklager Trøndelag Politidistrikt sin avgjørelse om å henlegge anmeldelsen angående ulovlig dumping av bifangst i Trondheimsfjorden til Statsadvokaten i Trøndelag. NMF mener at Politiet i Trøndelag ikke har foretatt de nødvendige avhør av mannskap og kaptein om bord i de båtene som er mistenkt for ulovlig dumping av bifangst og krever saken gjenopptatt. […]

  Continue reading
 • Glyfosat fra åker til bord

  Glyfosat er det aktive stoffet i ugressmidler som Roundup. Roundup blir brukt i høyere konsentrasjoner på GMO avlinger som er genmodifisert for å tåle glyfosat. Mengdene herbicider med glyfosat har vært i økende bruk de siste 40 årene. Det globale markedet for glyfosat er antatt å nå USD 8,5 milliarder i 2020. Årlig etterspørsel kan […]

  Continue reading
 • NMF anmelder Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) for forurensing av Namsen

  NMF har i dag 14.11.2018 anmeldt Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) til Trøndelag Politidistrikt for forurensing av Namsen. Vedrørende har nå ferdigstilt nytt damprosjekt i Namsvannet, Rørvik kommune. NTE har siden byggestart i 2015 gjort flere grove feil og brudd på naturmangfoldloven og forurensingsloven. Feil gikk på at slam og finpartikler med inneholdende tungmetaller har lekket […]

  Continue reading