• Plast funnet på 10898 meters dyp

  Bilde: Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC).   En undersøkelse av Global Oceanographic Data Center (GODAC) fra Japan rapporterer plastforurensning i dybden, hvor mer enn 33% av ruskene var makro-plast, hvorav 89% var engangsprodukter, og disse forholdene økte til henholdsvis 52% og 92% i områder dypere enn 6000m. Den dypeste posten var en […]

  Continue reading
 • Vær varsom med bjørnekjeksen

  Har du kjempebjørnekjeks i hagen eller i nabolaget? Dette er en helsefarlig fremmed plante som sprer seg raskt. Les rapporten her.

  Continue reading
 • Kvikksølvubåten U-864 utenfor Fedje må heves

  Den tyske ubåten U-864 ble senket utenfor Fedje i 1945 med 65 tonn kvikksølv ombord. Ubåten ble funnet i 2003. 23. oktober 2003 sa Kystverket at det ikke er konstatert kvikksølv i U-864. Kystverket: “Det finnes ingen informasjon i vrakdatabasen om at U-864 hadde kvikksølv ombord.” Den norske regjeringen ønsker å være best på opprydding […]

  Continue reading
 • Importstopp mot brødhvete etter GMO funn

  Genmodifiserte brødhvete (Triticum aestivum L.) er blitt funnet langs kanten av en tilgangsvei for landbruk i Sør Alberta Canada. Det ble observert hvete som hadde overlevd behandling med glyfosat ugressmiddel i sommeren 2017. I februar 2018 ble det bekreftet at gran fra denne hvete var genmodifisert og ugressmiddel resistent. Testing av myndighetene av dette GMO […]

  Continue reading
 • Forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger

  I ett brev til Kommunaldepartementet ved statsråd Monica Mæland ber Miljøvernforbundet om at det nå settes ned forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger. Kravet kommer i kjølvannet av saken på Brånåsen i Skedsmo kommune der flere beboere bor på en fylling med helseskader og plager som resultat. Politianmeldelse av Skedsmo kommune Miljøvernforbundet politianmeldte i […]

  Continue reading
 • Deponi for farlig avfall

  Norges Miljøvernforbund sammen med Vern om Grenland aksjonerte tirsdag mot planene om farlig avfallsdeponi under Statsministeren sitt sykehjem besøk i Brevik. Miljøvernforbundet har i brev av 27. mars 2018 krevd at Staten ved kommunaldepartementet og Statsbygg overtar ansvaret for bygging og drift av et eventuelt fremtidig deponi på en egnet lokalitet. Videre ser Miljøvernforbundet redusert […]

  Continue reading
 • Sikkerheten av aubergine er truet av GMO

  Biodiversiteten av aubergine er stort og trolig størst i India med over femti varianter. I India kalles aubergine for Brinjal (Solanum melongena). Brinjal som er kultivert er fordelt i tre typer. Rund og eggformet aubergine er av S. melongena var. esculentum. Lange langstrakte former er av S. melongena var. serpentinum og dverg Brinjal er av […]

  Continue reading
 • Anmeldelse av ukjent kilde for utsett av fiskearten Abbor i Lille Lungegårdsvannet

  Etter å ha mottatt bilder av fiskearten Abbor fisket i Lille Lungegardsvannet i Bergen sentrum har Miljøvernforbundet i dag anmeldt ukjent gjerningsperson for ulovlig spredning av en fremmed art på Vestlandet. Abboren har de senere år blitt spredt i flere vann og vassdrag i Bergens regionen, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser for den […]

  Continue reading
 • Sporveien AS med alvorlig svikt i internkontrollen

  Det er alvorlig og kritisk at en så stor bedrift som Sporveien ikke har bedre rutiner og kontroll enn det som ser ut til å ha medvirket til utslippet fra tankanlegget på Ryen, sier regionansvarlig for Østlandet i Norges Miljøvernforbund Jan-Hugo Holten i en kommentar til NTB. Holten er bekymret for Oslofjorden sin eksponering fra […]

  Continue reading
 • EcoTV: Plastic Whale Heritage Part 1

  Follow Green Warriors of Norway and volunteers at beach cleaning on Sotra island outside Bergen.

  Continue reading