• NMF har gått imot mulig forhøye grenseverdier av plantevernmidler i forordningen (EU) 2019/973.

  Quizalofop-P-ethyl som i for ordning (EU) 2019/973 er for å bli brukt som herbicide mot gress. Denne aktivstoff i noe plantevernmidler er kjent for å kunne føre til alvorlig marin forurensning. Produkter med den aktivstoff Quizalofop-P-ethyl har fareerklæring at den er veldig giftig for vannlevende liv, og veldig giftig for vannlevende liv med langvarige effekter. […]

  Continue reading
 • Finnskogen – Aksjonister stanset arbeidet 21. 08. 2019

  I tillegg, en aksjonist fikk også sin sykkel påkjørt av anleggsdumper. Idag har aksjonister fra NMF sin aksjonsgruppe stanset utkjøring av knust stein til bygging av veier på det ulovlige anlegget Finnskogen vindkraftverk. Politiet er blitt varslet ifølge den informasjon NMF-Øst sitter på. NMF har idag forsøkt komme i kontakt med politiet for å få […]

  Continue reading
 • NMF krever at tillatelsen til boring trekkes tilbake

  Miljøvernforbund(NMF) krever at tillatelsen gitt 16 juli 2019 trekkes tilbake da sårbarheten i området er for stor mtp fugl, koraller og fisk, forhold Miljødirektoratet selv har påpekt. NMF er på generelt grunnlag imot alle nye boringer på norsk sokkel da nasjonen Norge må forvalte den olje som allerede er redegjort for. Kravene til responstid og […]

  Continue reading
 • NMF sin anmeldelse av Skedsmo kommune henlagt – NMF klager på henleggelsen

  22. juli ble NMF kjent med at forbundet sin anmeldelse av Skedsmo kommune for brudd på Forurensningsloven, Straffeloven og Folkehelseloven var henlagt da bøter ikke var hensiktsmessig ift. kommunen. I vår anke av henleggelsen 1. august 2019 krevde NMF: saken gjenopptatt bøtelegging av Skedsmo kommune med 2 millioner kroner redegjørelse for grunnlaget for henleggelse utvidelse […]

  Continue reading
 • Blir Smølalirypa vår neste geirfugl?

  Smølaliryper fotografert på Hitra på Skjellandet ved Jektvika, Ansnes. Copyright foto: Ingolf Jektvik. Fotografiet er gjengitt etter tillatelse fra fotografen.   Norges Miljøvernforbund (NMF) har nå sendt en klage til en rekke departement og myndighetsorgan, samt til Nordisk Råd og til FN-Sambandet (som overvåker FNs Bærekraftsmål). Vi ber om at Norge ivaretar sitt nasjonale og […]

  Continue reading
 • GMO virusresistent søt pepper

  Genmodifisert søt pepper (Capsicum annuum) kan opprinnelig stamme fra kultivering i Mexico. Denne opprinnelige villpepperen kan være stamfar til dagens søte pepper og genmodifiserte søt pepper i Kina med innsatt gen for resistens mot Cucumber mosaic virus. Det ble utviklet genmodifisert GM søt pepper (PK-SP01) i 1998. Universitetet i Beijing ble gitt tillatelse til kommersielt […]

  Continue reading
 • Raseringen av Frøya fortsetter med uforminsket styrke

  Foto: Wikimedia Commons . Motstanden er fortsatt meget stor. For femte gang i løpet av et halvt år var Miljøvernforbundets aksjonsleder Arne Roger Hansen på Frøya for å se hvor langt  Trønderenergi ( TE ) har kommet med sin plan om å ødelegge Frøyas natur og artsmangfold, og for å støtte NMF sine venner på […]

  Continue reading
 • NVE skjerper rutinene etter møte med Miljøvernforbundet

  NVE skjerper kravene til involvering av lokale interessenter ved bygging av vindkraftverk. Norges Miljøvernforbund er meget fornøyd med NVE direktør Kjetil Lund sitt inngrep i konsesjonsprosessene. Ekstra gledelig at han har håndtert dette så raskt etter vårt møte med Lund sist fredag 28/6-2019. På møtet gikk vi gjennom en rekke forhold som er uheldige i […]

  Continue reading
 • Miljødirektoratets rapport om vindkraft 2015 – skjult for offentligheten

  Denne rapporten er svar på et oppdrag fra Klima og miljødepartementet (KLD) der Miljødirektoratet ble bedt om å vurdere hvordan konsesjonssystemet har fungert for å ivareta miljøhensyn i behandlingen av vindkraftanlegg. Blant annet har vi vurdert hvordan systemet med konsekvensutredninger (KU) har bidratt til NVEs avveiing mellom aktuelle hensyn. Av andre aktuelle verktøy har vi […]

  Continue reading
 • Hordfast, dinosaurprosjektet vi ikke trenger

  Bilde: Kurt snakker med samferdselsministeren Jon Georg Dale og kommunalministeren Monica Mæland.   Ministerne Monica Mæland og Jon Georg Dale, stortingsrepresentanter og ordførere var mandag 24/6-2019 på befaring og en gjennomgang av ferjefri E39 i Hordaland. Norges Miljøvernforbund var til stede for å fremme litt fornuft i debatten omkring dette prosjektet. For det første er […]

  Continue reading