• Rask voksende GMO trær

  Det er blitt utviklet flere forskjellige typer GMO og GE-trær for drivstoff og brensel. GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) H421 er innsatt CEL1-gen for raskere vekst, og GMO-Eukalyptus (E.grandis x E.urophylla) EH1 er innsatt CBF2-gen for kuldetoleranse. Det er utviklet GE poppel (Salicaceae Populus) til brensel og GMO-furu (Pinus radiata) med insektsresistens. Meningen med disse vekster […]

  Continue reading
 • GMO Krypkvein

  Glyfosat tolerant “creeping bent grass / krypkvein” (Agrostis stolonifera) er utviklet for å kunne tåle høyere konsentrasjoner med ugressmiddel med glyfosat enn det som andre planter kan tåle. Dette er for å kunne danne jevnt plen på f.eks. områder som golfbaner, uten tilfeldige andre arter som vil ødelegge ensartethet av plenen. Det er innsatt cp4-epsps-gen […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet stiller spørsmål om habilitet i NVEs saksbehandling

  Norges Miljøvernforbund NMF sendte den 8/3-2019 en klage med krav om oppsettende virkning for Sørmarkfjellet vindpark i Trøndelag til Olje- og energidepartementet OED med kopi til Klima- og miljødepartementet KLF og til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Bakgrunnen er bl.a alvorlige habilitetsspørsmål i NVEs saksbehandling der TrønderEnergi AS er utbygger. Dette er forhold som også har […]

  Continue reading
 • NMF krever oppsamling av maling og blåsesand fra Oseberg C Jacket fra Equinor sin side

  I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet av 9 april 2019 krever Miljøvernforbundet at tiltakshaver Equinor (tidligere Statoil) samler opp både blåsesand og maling. Equinor søker om utslipp til sjø av 40 tonn blåsesand og 400 kilo malingrester. Dette til tross for at selskapet er igang med å lage løsninger for oppsamling. Det argumenteres med klimahensyn og […]

  Continue reading
 • Oslo kommune svikter Oslofjorden ved tildekking av Langøyene – deponiet

  Oslo kommune har i søknad til Miljødirektoratet bedt om å få lov til å dekke til og pynte på deponiet på Langøyene istedetfor å rydde opp. Miljøvernforbundet protesterer. Tildekking ingen løsning – sanering må til En i hovedsak tildekkingstilnærming til Langøyene strider mot det NMF mener er de rette signalene å sende befolkningen ifht å […]

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet protesterte under fremleggingen av NVEs Nasjonal Plan for Vindkraft

  Bilde: Kurt Oddekalv i samtale med NVEs vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund   Norges Miljøvernforbund var til stede på NVEs lansering av Nasjonal Plan for vindkraft den 1. april 2019. Det vi ble presentert for skulle vi håpet var en aprilsspøk, for dette var virkelig deprimerende. Først etter at de nå har delt ut et […]

  Continue reading
 • Norges Vinddrags -og Elektrisitetsdirektorat

  – Forslag til ny profil. Miljøvernforbundet presenterer forslag til ny logo og profil for NVE -Norges Vinddrags -og Elektrisitetsdirektorat. Leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv sier at NVE er en trussel mot demokratiet, derfor har vi utviklet en ny profil som er presentert ledelsen i NVE. NVE har tradisjonelt hatt hesten med bølger i manen som […]

  Continue reading
 • Kystverket overser ny teknologi for heving av U-864

  Rambøll sin rapport «U-864 Ny informasjon om kvikksølv og ny teknologi for heving av last» er levert til Kystverket 26. Mars 2019. Kystverket sin anbefaling til Samferdselsdepartementet er den samme som i 2014: Tildekking Kystverket tar ikke hensyn til vesentlige momenter i Rambøll-rapporten: S. 18 Det er svakheter ved tidligere risikoanalyser. S. 18 Tildekking er […]

  Continue reading
 • Miljøriktig hugging av skip må vurderes subsidiert

  Foto: Jan-Hugo Holten   Av Kurt Oddekalv, leder og Jan-Hugo Holten, saksbehandler marine/maritime i Norges Miljøvernforbund(NMF) De siste årene har vi bl.a. via Harrier saken i Norge nok en gang fått søkelyset på skjebnen til skipstonnasjen ved livets slutt og at mye av større tank og bulktonnasje, norskeid og drevet såvel som utenlandsk, ender på […]

  Continue reading
 • Må det en katastrofe til?

  Av  Kurt Oddekalv, leder og Jan-Hugo Holten, ansvarlig for maritime/marines saker i Norges Miljøvernforbund(NMF) Siden forliset av det brasilianske bulkskipet Mercantile Marica ved Solund for 30 år siden har Norges Miljøvernforbund (NMF) hatt et sterkt vedvarende fokus på sikkerhet til sjøs. Dette fokuset har dreid seg bl.a.  om tonnasjekvalitet i den tiden oljetankerne på våre […]

  Continue reading