Forskere over hele verden jobber aktivt for å finne mer effektive, renere og fornybare energikilder. Men, sannheten er – det finnes en kilde rett under føttene våre! En kilde med så stort potensiale, en kilde som vi knapt har prøvd å tappe.

Dypt i jorden ligger varmt vann og damp som kan brukes til å generere strøm, – en kilde som kan varme opp våre hjem på en mye mer effektiv og ren måte en alle andre kilder vi bruker idag. Denne typen kilder kalles geotermisk energi – fra de greske ordene "geo" – γεω- (geō-), som betyr "jord", og "termisk" – θερμός (thermós), som betyr "varme".


Norge er verdensledende på dyphullsboring fra offshore. Denne kompetansen kan brukes til å produsere elektrisitet ved hjelp av geotermisk energi. Norge kan hjelpe verden til å fase ut kullkraft, atomkraft og gasskraft.  Geotermisk energiproduksjon legger ikke beslag på så store landområder, og ødelegger heller ikke for helse, fugler og dyr. Equinor er i gang med geotermiske boreprosjekter på Island og i Indonesia.

Saksbehandler

Anders Løberg

anders@nmf.no
55 30 67 13

Anders jobber med å øke oppmerksomheten på alternative energikilder.

Alle henvendelser kan sendes på mail.

Kampanjesider