Forskere over hele verden jobber aktivt for å finne mer effektive, renere og fornybare energikilder. Det finnes en kilde rett under føttene våre.  En kilde som kan erstatte alle andre energiproduksjonsformer i verden.

Dyp jordvarme kan brukes til å varme opp vann eller andre væsker som kan brukes til å generere strøm via en dampturbin, og restvarmekan brukes til å varme opp våre hjem på en mye mer effektiv og ren måte en alle andre energikilder vi bruker idag. Denne energikilden kalles geotermisk energi – fra de greske ordene "geo" – γεω- (geō-), som betyr "jord", og "termisk" – θερμός (thermós), som betyr "varme".


Norge er verdensledende på dyphullsboring fra offshorevirksomheten i Nordsjøen. Denne kompetansen kan brukes til å produsere elektrisitet ved hjelp av geotermisk energi. Norge kan hjelpe verden til å fase ut kullkraft, atomkraft og gasskraft.  Geotermisk energiproduksjon legger ikke beslag på så store landområder, og ødelegger heller ikke for helse, fugler og dyr. Equinor er i gang med geotermiske boreprosjekter på Island og i Indonesia.  Norge kan utnytte varmen i borehull for olje og gass på sokkelen, og dette kan bidra til å elektrifisere offshorevirksomheten.

Kampanjesider