Geotermisk energi

Forskere over hele verden jobber aktivt for å finne mer effektive, renere og fornybare energikilder. Men, sannheten er – det finnes en kilde rett under føttene våre! En kilde med så stort potensiale, en kilde som vi knapt har prøvd å tappe.

Dypt i jorden ligger varmt vann og damp som kan brukes til å generere strøm, – en kilde som kan varme opp våre hjem på en mye mer effektiv og ren måte en alle andre kilder vi bruker idag. Denne typen kilder kalles geotermisk energi – fra de greske ordene "geo" – γεω- (geō-), som betyr "jord", og "termisk" – θερμός (thermós), som betyr "varme".


En nylig studie antyder faktisk at bare USA alene kan ha geotermiske ressurser som kan produsere 10 ganger kapasiteten til alle installerte kullanlegg til dags tid.

Mer info om geotermisk energi kommer her...

Saksbehandler

Anders Løberg

anders@nmf.no
55 30 67 13

Anders jobber med å øke oppmerksomheten på alternative energikilder.

Alle henvendelser kan sendes på mail.