5G / Stråling

Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi er en usynlig, men stor miljøtrussel. Det er meget viktig å bekjempe før 5G blir rullet ut over Norge, Europa og verden.

Saksbehandler

Ragna Heffermehl

ragna@nmf.no
55 30 67 02

Ragna jobber med å øke oppmerksomheten på skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi.

Ragna er utdannet i fluidmekanikk ved Universitetet i Oslo og har jobbet som lærer i naturfag, fysikk og matte ved ungdoms –og videregående skoler.

Alle henvendelser kan sendes på mail.