Norges Miljøvernforbund

Støtt oss i miljøkampen

Norges Miljøvernforbund arbeider utrettelig for å sikre oss alle og våre etterkommere et godt og levelig miljø. Det er stadig nye trusler som frarøver oss våre felles naturområder, forgifter miljø, mat og luft, og truer våre medskapninger. Vi har også den senere tiden fått se hvor sårbare vi egentlig er om vi ikke klarer å ta vare på den jorden vi skal leve av eller vårt viktigste matfat, havet som nå står ovenfor større trusler enn noensinne tidligere.

Vi trenger din støtte i kampen for å bevare miljø, natur og folkehelse.


Norges Miljøvernforbund (NMF) er en landsomfattende medlemsorganisasjon som ble stiftet 1993.

NMF har over 37 års erfaring fra miljøkamp og har stått i første rekke innenfor flere viktige miljøsaker. Vi var også den første organisasjonen som hadde et klart standpunkt mot vindkraft for over 20 år siden. Det vi ser er at det var mye av de samme argumentene og problemene da som nå. Den største forskjellen er at vi var klart imot, mens flere av de andre organisasjonene både var positive til vindkraft og også faktisk var de som kjempet igjennom de grønne sertifikatene som har skapt alle de problemene vi sliter med nå.

Vi i Miljøvernforbundet er også sterkt engasjert i en rekke andre viktige miljøsaker, og felles for de fleste er at det fra myndigheter og andre sterke krefter mangler grunnleggende kunnskaper og vilje til å ta et godt miljøansvar for fremtiden. De fleste av oss som har levd noen år husker godt da det bare var å reise ut på fjorden og hente hjem ren og god mat. Slik er det dessverre ikke lengre så mange steder langs kysten vår. Naturen og miljøet er mangesteder blitt en søppelplass og vi bruker ikke lengre naturen på naturens egne premisser. Vi forbruker den for kortsiktige gevinster uten tanke på morgendagen eller hva neste generasjon skal overta.

Vi har alle en klar plikt til å ta vare på naturen og miljøet, ikke bare for oss selv, men også for kommende generasjoner. Vi har naturen bare på lån fra våre barn.


Norges Miljøvernforbund trenger din hjelp

Ja, du leste riktig. Din hjelp og støtte er det som gjør oss i stand til å kjempe for at folkehelsen og vårt felles miljø skal ivaretas og beskyttes. Mye av dette arbeidet går på bevisstgjøring og informering om hva dette innebærer for den enkelte, for samfunnet og for miljøet. Vi ser nå at det kjøres på i et stadig raskere tempo uten at det ser ut til å være underlagt noen som helst form for styring eller ansvarsfølelse, verken fra våre myndigheter eller fra de enkelte aktørene. Vårt arbeid er utrolig viktig, og for at vi skal klare å stå imot miljøtrusler og gjøre en positiv endring er det viktig med din hjelp. Støtt oss ved å bli medlem, og gi gjerne et ekstra bidrag på VIPPS 96784 eller til konto 3208.25.81579 om du har mulighet.


Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Det er du som medlem som gjør oss i stand til å være synlige og vinne miljøsaker. Din støtte er umåtelig viktig i kampen for å ta vare på miljøet. Sammen får vi utrettet mye mer. Bli medlem!

Deltar du i Miljøvernforbundets vervekonkurranse får du 25 poeng når du registrerer deg som medlem i skjemaet under.


Meld deg inn her:

  • Navn
  • Adresse

* Personnummer er frivillig og ikke nødvendig for ditt medlemskap. Du trenger det kun dersom du skal ha dokumentasjon for donasjoner og støttebidrag til fratrekk i selvangivelsen.


Medlemskapet ditt gjelder ut 2021

Medlemskap første året koster kr 200,- (*)

(*) Gjelder nye medlemskap første året. De etterfølgende år, ordinær pris.


Type medlemskap:

Ordinær
Medlemskap koster 380 kr. pr. år (200,- første året som medlem).

Student/Pensjonist
Medlemskapet koster 200 kr. pr. år.

Støttemedlem
Som støttemedlem kan du gi en valgfri sum i gave.

Firma
Medlemskap for firma koster 1000 kr. pr. år.

Fadder (År / Måned)*
Minstebeløp er 50 kr. per måned, dvs. 600 kr per år.

(*) Hvis du velger dette medlemskapet, da må du skrive ned i kommentarfeltet hvilken interesseområde du bryr deg om. På denne måten får vi oversikt over hva våre medlemmer interesserer seg for, og kan styre ressursene dit. Når du blir miljøfadder er du også vanlig medlem, men i tillegg vil du få utvidet hjelp til miljøsaker som engasjerer deg.


Medlemsfordeler:
Våre medlemmer får kr. 200,- i avslag ved førstegangs handel hos Miljømarkedet/ Brukt bygget i Bergen, samt 10 % rabatt ved videre handel (20% for aktive medlemmer). Når grupper oppholder seg på vårt Miljøhotell Seletun, vil alle som er medlemmer få 10 % rabatt på oppholdet.


Annet info:
Om årsbeløpet du gir i støtte er større enn kr. 500,- kan du få skattetrekk for din gave. Da trenger vi ditt fødselsnummer! Det kan du registrere når du melder deg inn, i innmeldingsskjemaet ovenfor.


Har du mulighet så støtt oss gjerne også med et ekstra bidrag. Tusen takk!


Støtte kan også betales direkte til konto:


Norges Miljøvernforbund

3208.26.05966Kontakt medlemsansvarlig
Alle spørsmål kan sendes til medlem@nmf.no

Medlemsansvarlig kan også kontaktes på telefon: 55306710


Vår adresse er:
Norges Miljøvernforbund
Postboks 593
5806 Bergen