Hvorfor bli medlem hos oss?

Som medlem i Norges Miljøvernforbund er du med på å bidra i den evige kampen for et bedre miljø. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å påvirke deres lokale politikere, slik ønsker vi at medlemmer aktivt og effektivt bidrar til miljøvernarbeid. Du som medlem blir også invitert til møter, arrangementer og forskjellig frivillig arbeid.

Meld deg inn her.

Type medlemskap:

Ordinær
Medlemskap koster 380 kr. pr. år.

Student/Pensjonist
Medlemskapet koster 200 kr. pr. år.

Støttemedlem
Som støttemedlem kan du gi en valgfritt sum i gave.

Firma
Medlemskap for firma koster 1000 kr. pr. år.

Fadder (År / Måned)
Minstebeløp er 50 kr. per måned, dvs. 600 kr per år.

Hvis du velger dette medlemskapet, da må du skrive ned i kommentarfeltet hvilken interesseområde du bryr deg om. På denne måten får vi oversikt over hva våre medlemmer interesserer seg for, og kan styre ressursene dit. Når du blir miljøfadder er du også vanlig medlem, men i tillegg vil du få utvidet hjelp til miljøsaker som engasjerer deg. 

 

Medlemsfordeler:
Våre medlemmer får kr. 200.- i avslag ved førstegangs handel hos Miljømarkedet/ Brukt bygget i Bergen, samt 10 % rabatt ved videre handel (20% for aktive medlemmer). Når grupper oppholder seg på vårt Miljøhotell Seletun, vil alle som er medlemmer få 10 % rabatt på oppholdet.

Annet info:
Om årsbeløpet du gir i støtte er større en 500,00 kr. kan du få skattetrekk for din gave.
Da trenger vi ditt fødselsnummer!  

Det er også mulig å melde seg inn pr. post.

Vår adresse er:
Norges Miljøvernforbund
Postboks 593
5806 Bergen

Kontakt medlemsansvarlig

Alle spørsmål kan sendes til medlem@nmf.no

De som ønsker giro tilsendt i posten, kan også sende en epost med navn, adresse, epost og telefonnummer, samt type medlemskap som ønskes.

Medlemsansvarlig kan også kontaktes på telefon: 55306710