Miljøvernaksjoner

I 1994 hadde vi vår første landsomfattende aksjon. Over 400 Statoil bensinstasjoner, fra Mandal i sør til Lakselv i Nord, fikk besøk av NMFs aksjonister med krav om innføring av bensinpumpeavsug, slik som Statoil har i Danmark og Sverige. Ellers har det vært et utall lokale og regionale aksjoner i løpet av årene Miljøvernforbundet har eksistert.
 
Eksempler på dette er:
 • • Fikk gjennom at det ble bygget nytt svovelrensingsanlegg for diesel på Mongstad
 • • Stoppet ulovlig avfallsdumping i Åsane, Bergen og Haugesund
 • • Hindret dumping av utrangerte skip på Norskekysten
 • • Fikk stoppet utslippene fra en steintøyfabrikk i Rogaland
 • • Stoppet ulovlig brenning av spesialavfall i Ålesund og Trondheim
 • • Fikk ca. 20 bedrifter til å kutte ut den miljøfiendtlige plasten PVC
 • • Motarbeidet forbrenningsanlegg blant annet i Bergen
 • • Motarbeidet gigantprosjektet Hardangerbroen og Trekantsambandet
 • • Jobbet for bedre vern av truede dyrearter i Norge
 • • Arbeidet for redusert bruk av det kreftfremkallende legemiddelet Ektobrann i fiskefôr
 • • Utarbeidet et komplett planprogram for en bybane i Bergen, motvekt mot alle motorveiplanene
 • • Utviklet handlingspakker for kildesortering og ENØK for skoler, bedrifter, bygg og anlegg
 • • Laget en miljøsaneringsveileder for bygninger