Styret i NMF

Styret for 2018 - ? :
(Årstall viser neste valg)

Leder - Kurt Willy Oddekalv, ( Styremedlem region Vest (2017)
Tlf. 90 89 22 68    Epost: kurt@nmf.no

Politisk nestleder - Ørjan Holm, ( Leder region Nord-Norge (2016) )
Tlf. 91 35 71 25    Epost: holm@nmf.no

Organisatorisk nestleder - Ruben Mjelde Oddekalv, ( Leder region Vest (2017) )
Tlf. 41 67 49 22    Epost: ruben@nmf.no

Styremedlem - Kato Oksnes, ( Styremedlem region Vest (2018) )
Tlf. ?        Epost: ?

Styremedlem - Arne Roger Hansen, ( Leder region Midt-Norge (2016))
Tlf. 91 64 67 62    Epost: arr-han@online.no

Styremedlem - Jan Hugo Holten, ( Leder region Øst (2018) )
Tlf. 47 83 22 85    Epost: jan.hugo@nmf.no

 

Vara for Ørjan Holm - Elsa Kotavuopio (2016)
Vara for Ruben Mjelde Oddekalv - Ståle Vats (2016)
Vara for Arne Roger Hansen - Jon Olav Olderen (2016)
Vara - Karin Eliassen (2016)