Styret i NMF

Styret for 2021 - 2022 :

Leder - Ruben Mjelde Oddekalv, ( Regionleder Vest )
Tlf. 41 67 49 22    Epost: ruben@nmf.no

Organisatorisk nestleder - Henrik Rutledal, ( Styremedlem region Vest )
Tlf. 91 91 20 15    Epost: henrik@nmf.no

Politisk nestleder - Ørjan Holm, ( Leder region Nord-Norge )
Tlf. 91 35 71 25    Epost: holm@nmf.no

Styremedlem - Kato Oksnes, ( Styremedlem region Vest )
Tlf. ?        Epost: ?

Styremedlem - Arne Roger Hansen, ( Leder region Midt-Norge )
Tlf. 91 64 67 62    Epost: arr-han@online.no

Styremedlem - Jan-Hugo Holten, ( Leder region Øst )
Tlf. 47 83 22 85    Epost: jan.hugo@nmf.no

 

Vara for Ørjan Holm - Elsa Kotavuopio (2016)
Vara for Ruben Mjelde Oddekalv - Ståle Vats (2016)
Vara for Arne Roger Hansen - Jon Olav Olderen (2016)
Vara - Karin Eliassen (2016)