Miljøvernforbundet startet 2008 en kampanje for å få all oppdrett av fisk inn i lukkede oppdrettsanlegg. Dette fordi de åpne oppdrettsanleggene slammer ned kysten og fjordene våre, dreper skalldyr og har en dramatisk skadevirkning på vill-torsk, sei, laks, sjøørrett og en lang rekke andre fiskeslag. Lukkede oppdrettsanlegg kan plasseres skjermet, nærmere bebyggelse, og forsøpler ikke felleskapets fjorder. Vannet tas fra 30 meters dyp, under fotosyntesen der det er fritt for lakselus og mange andre fiskesykdommer. Avføringen kan brukes til gjødselproduksjon, biogass, elproduksjon, smitteproblemet reduseres, samtidig med at kjemikaliebruk kan reduseres til null.

Stopp ødeleggelsen av fjordene våre! Oppdrett inn i tette anlegg nå.

Hvorfor
Dagens oppdrettsindustri representerer et ran av felleskapet. Vi kan ikke tillate at en industri forurenser våre felles fjorder for egen berikelses skyld.

Hva gjør vi
Vi har brukt veldig mye ressurser for å eksponere den enorme miljøpåvirkningen av oppdrettsnæringen, særlig ved hjelp av Miljødronningen og miniubåt (ROV).

Bevisstgjøring
Vi ønsker å opplyse forbrukerne om konsekvensene ved dagens oppdrett i åpne anlegg. Vi gjør alt for å synliggjøre de miljø og helseeffekter industrien medfører.

ROV
Ved hjelp av Miljødronningen og miniubåten filmer vi de enorme dungene med avføring som ligger på havbunnen under hvert anlegg og legger dette frem for allmenheten. Vi har også tatt en mengde prøver fra bunnen som er sendt til analyser.

ANMELDELSER
Hvert år anmelder vi også et stort antall oppdrettere for en rekke forhold og skriver en rekke høringsuttalelser mot næringens stadige ønske om ekspansjon.

VÅRT MÅL
Vårt mål er å opplyse forbrukerne slik at forbrukerne blir klar over den enorme miljøpåvirkningen oppdrettsindustrien påfører felleskapet og krever at de åpne og forurensende anleggene blir faset ut.

Saksbehandler

Arne Roger Hansen

arr-han@online.no
91 64 67 62

Arne Roger jobber med å øke oppmerksomheten på skadevirkninger av oppdrett.

Alle henvendelser kan sendes på mail.

Kampanjesider