Plast forsvinner ikke i naturen, den brytes ned til stadig mindre partikler og alle de kjemiske komponentene sprer seg i næringskjeden. Det dør rundt 1 million sjøfugl årlig som følge av å ha spist eller viklet seg inn i plast. Fugler, fisk og pattedyr i alle størrelser forveksler biter av plast med vanlig føde og spiser dette. Magesekken fylles opp av ikke nedbrytbart materiale, dette fører til at skapningene ikke føler sult og ikke tar til seg føde, og dermed sulter i hel.

Rydding
Det er viktig å plukke opp alt. Hvert tonn vi plukker er et tonn mindre i næringskjeden.

Undervisning
Informer deg og lær andre om plast, hvordan den oppfører seg i naturen og hvordan det påvirker alt liv.

Bevisstgjøring
Vi anbefaler at alle starter med seg selv og rydder der de kan. Slik påvirker man andre også. Spre ordet!

MIKROPLASTGUIDEN
Vi har satt sammen en enkel oversikt til deg slik at du får en bedre oversikt, og en økt bevissthet i og rundt dette temaet.

ALTERNATIVENE
Krav om at petroleumsbasert emballasje blir forbudt både i produksjon i Norge og import. Vi jobber for at vi tar i bruk gode alternative organiske materialer. Vi er opptatt av å få til en utfasing av syntetisk plast.

FILTER
Få til filter i vaskeri og private husholdninger.

Ruben M. Oddekalv

ruben@nmf.no
41 67 49 22

Ruben jobber med å øke oppmerksomheten på skadevirkninger av plastindustrien.

Alle henvendelser kan sendes på mail.

Kampanjesider