Plastkampanje

Plast forsvinner ikke i naturen, den brytes ned til stadig mindre partikler og alle de kjemiske komponentene sprer seg i næringskjeden. Det dør rundt 1 million sjøfugl årlig som følge av å ha spist eller viklet seg inn i plast. Fugler, fisk og pattedyr i alle størrelser forveksler biter av plast med vanlig føde og spiser dette. Magesekken fylles opp av ikke nedbrytbart materiale, dette fører til at skapningene ikke føler sult og ikke tar til seg føde, og dermed sulter i hel.

Rydding

Det er viktig å plukke opp alt. Hvert tonn vi plukker er et tonn mindre i næringskjeden.

Undervisning

Informer deg og lær andre om plast, hvordan den oppfører seg i naturen og hvordan det påvirker alt liv.

Bevisstgjøring

Vi anbefaler at alle starter med seg selv og rydder der de kan. Slik påvirker man andre også. Spre ordet!

Mikroplastguiden

Vi har satt sammen en enkel oversikt til deg slik at du får en bedre oversikt, og en økt bevissthet i og rundt dette temaet.

Alternativene

Krav om at petroleumsbasert emballasje blir forbudt både i produksjon i Norge og import. Vi jobber for at vi tar i bruk gode alternative organiske materialer. Vi er opptatt av å få til en utfasing av syntetisk plast..

Filter

Få til filter i vaskeri og private husholdninger.

For at vi skal klare å gjøre jobben vår, trenger vi din hjelp. Ved å bli medlem hos oss får du muligheten til å bidra til et bedre miljø, du er også med på å påvirke natur og dyrevern her i Norge.

Vi tilbyr ulike medlemskap, finn det som passer for deg. Du kan også gi bort medlemskapet til den som «har alt». Du kan også gi donasjoner helt uten forpliktelser.

Doner til NMF