Norges Miljøvernforbund

Støtt oss i kampen mot skadelig elektromagnetisk stråling

Vi omgir oss daglig med elektromagnetisk stråling. Det har vi gjort så lenge det har vært mennesker på denne planeten. Mye av dette er naturlig og ufarlig og det vi har vent oss til gjennom hundrevis av generasjoner. Det nye er at vi i de senere tiårene har fått en rekke nye strålekilder som tar i bruk stadig nye frekvensområder og signaltyper som forstyrrer immunforsvar og forplantningsevne, gir fysisk ubehag for mange, og som også forstyrrer navigasjon og forplantning hos fugl og insekter.

Vi trenger din støtte i kampen for å bevare miljø, natur og folkehelse.

Disse folkene vil hjelpe deg…

Odd-Erik Helgesen
Odd-Erik Helgesen
Saksbehandler
elektromagnetisme
Hovedfelt AMS smartmålere.

Odd-Erik har lang og bred erfaring og kunnskap om alle typer elektromagnetisk stråling.
33324452
odd-erik@nmf.no
Ragna Heffermehl
Ragna Heffermehl
Saksbehandler
elektromagnetisme
Hovedfelt 5G.

Ragna har lang og bred erfaring og kunnskap om alle typer elektromagnetisk stråling.
48119462
ragna@nmf.no

Elektromagnetisme, den usynlige trussel

Med stadig nye strålekilder, frekvensområder og sendestyrker utsetter vi oss og vårt miljø for stadig større påkjenninger. Mye av dette er helt nytt, og av helt andre nivåer enn bare for et par år siden. I tillegg så blir det stadig flere kilder som påvirker oss samtidig, slik som kraftlinjer, BlueTooth, WiFi, AMG smartmålere og 5G.


Hva er elektromagnetisk stråling?

Elektromagnetisk stråling som emne kan for de fleste av oss virke både komplisert og uforståelig, men her skal vi gi en enkel forklaring.

Som dere kan se av diagrammet ovenfor så vil all elektromagnetisk stråling befinne seg et eller annet sted på spekteret der gammastråler og røntgenstråler som befinner seg til venstre har de korteste bølgelengdene, mens radiobølger og mikrobølger har de lengste bølgelengdene (frekvensene). I midten har vi det synlige lyset som bare utgjør en liten del av det elektromagnetiske spekteret. Ser vi på det synlige lyset så går det på den ene siden over i ultraviolett lys (UV), og på den andre siden infrarødt (IR) og varmestråling.


Farene med elektromagnetisk stråling

Ved sjøen eller på påskefjellet er det viktig å beskytte seg mot UV stråling som bl.a kan gi hudkreft, og i den andre enden av spekteret finner vi mikrobølger som brukes til å koke mat, sende og motta mobilsignaler, data, radar m.m. Vi har i lange tider sett at det er økt hyppighet av enkelte krefttyper der de har kraftlinjer nær boligområder, og nå har vi også fått en rekke nye strålekilder og teknologier i tillegg.

Hvem har vel ikke merket at de blir varme i øret og i hodet av å snakke lenge i en mobiltelefon? Mobiltelefonen sender og mottar signaler i mikrobølgespekteret. For en del år siden var det flere fra forsvaret som hadde fått kreft av radarbølger. På kalde dager stod de gjerne inntil radaren på skip for å varme seg. Nå har vi mye mer kunnskap om hva dette betyr, men samtidig går utviklingen så raskt at vi ikke har mulighet til å kjenne langtidsvirkningene ved full utrulling av stadig nye teknologier og frekvensområder.


WiFi, 5G og smartmålere

Dette er helt nye teknologier. WiFi har nå blitt vanlig i de fleste hus i løpet av de siste ti årene, AMG smartmålerne ble for de fleste installert i fjor under tvang, og 5G er i ferd med å rulles ut flere steder nå. Mengden mennesker som blir el-sensitive, og som føler ubehag der det er mange apparater som stråler er etterhvert blitt mange og økende. For de som kjenner dette på kroppen er det både reelt og ubehagelig. Hodeverk, konsentrasjonsvansker og søvnmangel er bare noen av mange symptomer som følger av dette.

Også for fugler, dyr og insekter som bruker jordens magnetfelt til å orientere seg er det en katastrofe. Stadig flere fugler dukker opp langt utenfor deres naturlige leverområder, og pollinerende insekter som humler og bier får store problemer og har flere steder hatt en alarmerende tilbakegang. Dette er i aller høyeste grad et miljøproblem vi må ta på alvor.Norges Miljøvernforbund er den organisasjonen som har lengst og bredest erfaring med elektromagnetisme som miljøsak

Norges Miljøvernforbund, en landsdekkende medlemsorganisasjon, med formål om å ta vare på miljø og natur, ble stiftet i 1993. Vi var første miljøorganisasjon som tok elektromagnetisk stråling på alvor.

Allerede da forbundet ble stiftet i 1993 var elektromagnetisk stråling et av våre viktigste saksfelt. I vervebrosjyren fra dette året står det følgende fra faggruppene ved hovedkontoret i Bergen; “STRÅLINGSGRUPPEN jobber med elektromagnetisk stråling. For tiden spesielt med stråling fra høyspentlinjer.”.

I ettertid har vi fått et økende problem med mange nye strålekilder og saker. Miljømagasinet nr.3-2008 ble i sin helhet viet dette emnet, og det ble også gjenopptrykket med mange nye saker og oppdateringer i 2019. I mellomtiden har Miljøvernforbundet hatt mange aktive saker mot både energi- og teleselskap og mot myndigheter. Der det har vært nødvendig, også med direkte aksjoner. I 2019 gikk også STOPP Smartmålerne inn som en avdeling av Miljøvernforbundet og aktivitetsnivået på de mange sakene innenfor elektromagnetisme har økt betraktelig.

Med over 37 års erfaring fra miljøkamp vet vi hvordan denne kampen skal kjempes og hvilke virkemidler som skal brukes.Norges Miljøvernforbund trenger din hjelp

Ja, du leste riktig. Din hjelp og støtte er det som gjør oss i stand til å kjempe for at folkehelsen og vårt felles miljø skal ivaretas og beskyttes mot uønsket og helseskadelig elektromagnetisk stråling. Mye av dette arbeidet går på bevisstgjøring og informering om hva dette innebærer for den enkelte, for samfunnet og for miljøet. Vi ser nå at det kjøres på i et stadig raskere tempo uten at det ser ut til å være underlagt noen som helst form for styring eller ansvarsfølelse, verken fra våre myndigheter eller fra de enkelte aktørene. Vårt arbeid er utrolig viktig, og for at vi skal klare å stå imot miljøtrusler og gjøre en positiv endring er det viktig med din hjelp. Støtt oss ved å bli medlem, og gi gjerne et ekstra bidrag på VIPPS 96784 om du har mulighet.


Støtt oss – Meld deg inn i dag!

Det er du som medlem som gjør oss i stand til å være synlige og vinne miljøsaker. Din støtte er umåtelig viktig i kampen for å ta vare på miljøet. Sammen får vi utrettet mye mer. Bli medlem!


Meld deg inn her:

  • Navn
  • Adresse

* Personnummer er frivillig og ikke nødvendig for ditt medlemskap. Du trenger det kun dersom du skal ha dokumentasjon for donasjoner og støttebidrag til fratrekk i selvangivelsen.


Medlemskap første året koster kr 200,- (*)

(*) Gjelder nye medlemskap første året. De etterfølgende år, ordinær pris.


HUSK å velge “Stopp Smartmålerne” som medlemstype i skjemaet dersom den elektromagnetiske trusselen er ditt foretrukne saksfelt.


Type medlemskap:

Ordinær
Medlemskap koster 380 kr. pr. år.

Student/Pensjonist
Medlemskapet koster 200 kr. pr. år.

Støttemedlem
Som støttemedlem kan du gi en valgfri sum i gave.

Firma
Medlemskap for firma koster 1000 kr. pr. år.

Fadder (År / Måned)*
Minstebeløp er 50 kr. per måned, dvs. 600 kr per år.

(*) Hvis du velger dette medlemskapet, da må du skrive ned i kommentarfeltet hvilken interesseområde du bryr deg om. På denne måten får vi oversikt over hva våre medlemmer interesserer seg for, og kan styre ressursene dit. Når du blir miljøfadder er du også vanlig medlem, men i tillegg vil du få utvidet hjelp til miljøsaker som engasjerer deg.


Medlemsfordeler:
Våre medlemmer får kr. 200,- i avslag ved førstegangs handel hos Miljømarkedet/ Brukt bygget i Bergen, samt 10 % rabatt ved videre handel (20% for aktive medlemmer). Når grupper oppholder seg på vårt Miljøhotell Seletun, vil alle som er medlemmer få 10 % rabatt på oppholdet.


Annet info:
Om årsbeløpet du gir i støtte er større enn kr. 500,- kan du få skattetrekk for din gave. Da trenger vi ditt fødselsnummer! Det kan du registrere når du melder deg inn, i innmeldingsskjemaet ovenfor.


Støtte kan også gis på VIPPS

VIPPS: 96748Kontakt medlemsansvarlig
Alle spørsmål kan sendes til medlem@nmf.no

Medlemsansvarlig kan også kontaktes på telefon: 55306710


Vår adresse er:
Norges Miljøvernforbund
Postboks 593
5806 Bergen