• Havvind – ikke noe godt alternativ til vindkraft på land

  Bilde: Naturvernforbundet sitt medlemsmagasin «Natur og miljø… .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

  Continue reading
 • Stopp utbyggingen på Vardafjellet i Sandnes, Rogaland

  Vardafjellet er under utbygging nå. Dermed blir et… .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet til Frøya igjen

  Krigen om vindturbiner på Frøya er i gang igjen. Den 10/5 -19 kom beskjeden om at Fylkesmannen i Trøndelag overkjørte Frøya Kommune sitt vedtak om at dispensasjonstiden for oppstart av vindprosjektet på Frøya var utgått. Et overraskende vedtak, som overhodet ikke var forventet av noen. Trønderenergi gikk umiddelbart ut og varslet om ny oppstart så snart som mulig. Dette førte igjen til at Aksjonsgruppen på Frøya har begynt å mobilisere motstanden nok en gang i Nessadalen hvor arbeidet etter planen skal starte opp. Miljøvernforbundet har igjen blitt bedt om å bistå med organiseringen av motstanden, lik forrige gang Trønderenergi skulle starte opp arbeidet. Vi skal selvsagt hjelpe våre gode venner på Frøya, og sendte mandag avgårde vår aksjons- og regionsleder i Midt-Norge, Arne Roger Hansen, til Nessadalen for å bistå så godt vi kan. Vi vil i denne artikkelen oppdatere fortløpende hvordan saken utvikler seg med nyheter og bilder fra aksjonsområdet. Målet er som det alltid har vært: Å forhindre at Trønderenergi med sine samarbeidspartnere skal få komme inn i området og ødelegge den fantastiske kystnaturen på Frøya for all fremtid. Norge trenger ingen vindenergi, verken på Frøya eller andre steder! Siste foreløpige oppdatering på stillingen på Frøya: Etter 3 dager med til dels vellykkede aksjoner, så var Trønderenergi igjen i gang med voldtekten av Frøya`s natur. Aksjonistene gjorde en formidabel jobb med å stoppe arbeidet i å komme i gang i alle dagene, og maskinene sto stille en hel dag. Dette av ukjent grunn. Men Onsdag kveld hadde Entreprenør fått fatt i en ny maskin, og arbeidet startet for fult opp igjen onsdag ettermiddag. Se video og bilder under: 1 2 3 4

  Continue reading
 • Miljøvernforbundet stiller spørsmål om habilitet i NVEs saksbehandling

  Norges Miljøvernforbund NMF sendte den 8/3-2019 en klage… .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

  Continue reading
 • Solen skinner på solkraftbransjen

  Norge legges stadig mer av det vi har igjen… .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

  Continue reading
 • Vindkraftverk i Bjerkreim truer Europas største og sterkt utrydningstruede ugle

  Norges Miljøvernforbund krever avslag Holmafjellet og Faurefjellet vindkraftverk i… .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

  Continue reading
 • Utbygging av vindkraft i Norge er en stor miljøbløff!

  Norges siste villmark, kysten og fjellet står i dag… .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

  Continue reading
 • Bombarderes med planlagte vindturbinanlegg

  Norges Miljøvernforbund (NMF) er forbannet over de stadig flere… .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

  Continue reading