Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Den genmodifiserte mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x NK603 er en maisplant som har blitt endret med fem sentralt innsatte sekvenser. Disse genmodifikasjoner er innsatte for å danne høy plantetoleranse mot ugressmidler med det aktive stoffet glyfosat som i Roundup. De vil også gjøre planten motstandsdyktig imot nattflylarvene, som maisengmott og stort jordfly.

Les mer...
Publisert: 25.05.2016

Miljøvernforbundet kan ikke akseptere kommersielt uttak av is på Svartisen. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høringsdokument av 21.04.16 hvor Svaice AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for uttak av is fra Svartisen for kommersielt salg. I tillegg søkes det om bruk av helikopter til transport av isen fra Svartisen til videre produksjon.

Les mer...
Publisert: 24.05.2016
MS Miljødronningen drar på tokt i Førdefjorden for å finne korallrev.  Nordic Mining vil sprenge ned Engebøfjellet for å ta ut mineralet Rutil.  De vil legge sprengmasser ut i Førdefjorden. Se hva Nordic Mining vil ødelegge på denne filmen, som viser undervannsbilder fra fjordområdet utenfor Engebøfjellet. Etter vårt syn blir livet i Førdefjorden og lakseelvene innenfor og ut mot Frøysjøen ødelagt av slammet fra steindumpingen.
 
Les mer...
Publisert: 20.05.2016
Les mer...
Publisert: 20.05.2016

Les saken og se video i Telemark Arbeiderblad, TA

Publisert: 19.05.2016
Miljøadmiral Kurt Oddekalv på tokt med MS Miljødronningen fant store mengder slam fra Fjord Drift sitt oppdrettsanlegg 13876 i Sørfjorden. Anlegget var flyttet noen hundre meter til ny lokalitet. Ved hjelp av ROV (Miniubåt) med kamera og robotarm kan vi avsløre forurensingen fra anlegget, rester etter for og fiskeskit som var oppsamlet under anlegget da det var i drift. Tombregruppen eier Fjord Drift, Miljøvernforbundet ser alvorlig på at Tombregruppen forurenser fjordmiljøet, og det er spesielt kritisk at anlegget i tillegg er feilmerket med et lokalitetsnummer som ikke er i bruk: 12066.

NMF ber om at Fiskeridirektoratet tar tak i saken og krever at Tombregruppen rydder opp i forurensingen. 

 
Les mer...
Publisert: 12.05.2016


Den genmodifiserte soya (Glycine max) DAS-68416-4 har to sentrale innsatte sekvenser. Disse gir soyaplanten DAS-68416-4 økt toleranse mot ugressmiddeler som inneholder 2,4-diklorfenoksy-eddikesyre og glufosinat-ammonium. Denne genmodifiserte soyaplanten er innsatt aad-12-genet som stammer fra en bakterie (Delftia acidovorans) for å danne 2,4-D resistens. Den er også innsatt pat-gen som stammer fra en bakterie (Streptomyces viridochromogenes) for å danne resistens mot ugressmidler med glufosinat-ammonium.

Les mer...
Publisert: 11.05.2016

Miljøvernforbundet forlanger at oppdrettsanlegget til Lerøy Vest (Lokalitet 11677) i Sørfjorden mister konsesjonen på grunn av forurensing og at anlegget blir fullstendig fjernet.

 
Les mer...
Publisert: 09.05.2016

 

BIR måtte betale 19 millioner i etteravgift for forurensing på Mjeldstad deponi på Osterøy. Selskapet hadde ikke utstyrt avfallsdeponiet med dobbelt bunntetting slik loven tilsier. Selskapet ble dømt til å betale 19 millioner etter en rettsak mellom BIR og Finansdepartementet. Norges Miljøvernforbund anmeldte BIR for alvorlig forurensing på Mjeldstad deponi i 2008.
Les mer...
Publisert: 04.05.2016
 
La norske jegere beholde sitt gode etiske rykte, og beskytt Norsk natur mot uønsket genetisk påvirkning fra oppdrettsender.
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) påklager tillatelsene gitt til Løvenskiold-Fossum Skog ANS i Telemark, og eventuelle andre søknader som tillater import og utsetting av mer enn 8000 Stokkender til bruk i ”jaktøyemed”.
 
NMF ser på import og utsett av ville arter i jaktøyemed som klart i strid med Norsk regelverk og krever at Miljødirektoratet benytter regelverket for å beskytte norsk natur, og ivareta den gode norske jaktetikken, ikke finne smutthull i Norsk regelverk for å tillate dette!
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :