Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 24.04.2015
 
Miljøvernforbundet demonstrerte på Høyres landsmøtedagåpning idag. Se på bilder fra demonstrasjonen:
Les mer...
Publisert: 23.04.2015
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med en gladnyhet om å opprettelse av 8 naturreservater i Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland fylkes, samt utvidelse av ett verneområde. Miljøvernforbundet ser med stor glede på at disse områdene sikres som naturområder.
Les mer...
Publisert: 23.04.2015
 
I forbindelse med Ryfast-prosjektet har Statens Vegvesen brukt plastikk fiber i forbindelse med sprengning av stein som har blitt dumpet i sjøen. Enorme mengder med plastavfall har spredd seg i forbindelse med virksomheten. Bildet til høyre viser plastikkfibre tatt opp i strandkanten. Fylkesmannen i Rogaland varsler nå nye krav da Statens Vegvesen fremdeles ikke klarer å samle opp plastikkavfallet.
Les mer...
Publisert: 23.04.2015
 
Den genetisk modifiserte oljerapsen (Brassica napus) MON88302xMS8xRF3 har fire sentrale innsatte DNA sekvenser. Disse sekvensene ble selektert i bakterie kulturer og satt inn i vertplantens kimeceller gjennom bakteriens (Agrobacterium tumefaciens) mulighet for å sette sitt DNA inn i kimecellene til oljeraps. CS-cp4 epsps genet er innsatt i oljerapslinjen MON88302. Dette genet fører til dannelse av epsps enzym som kan tåle glyfosat i MON88302. Genmodifiserte planter som MON88302xMS8xRF3 vil derved kunne tåle økt bruk av sprøytemidler med glyfosat som f.eks ugressmiddelet Roundup. IARC (International Agency for Research on Cancer) har forklart at det er tilstrekkelig bevist at herbicidet glyfosat er kreftfremkallende på forsøksdyr.
 
 
 
Les mer...
Publisert: 22.04.2015
 
 
 
Sted: Samsen Kulturhus
 
Vesterveien 2 
4613 Kristiansand
 
Dato/klokkeslett: 28. april 2015 kl. 18.00
Les mer...
Publisert: 17.04.2015
 
Kommuneknuseren Jan t Sanner viser sitt sanne ansikt i Førdefjoden ved å gi tillatelse til dumping av stein og gift. Conoco stoppet  tidligere planene sine om gruvedrift i Vevring, fordi de mente miljøkonsekvensene ble for store: Hele den Norsk miljø og fiskeriforvaltningen mener det samme som de proffe gruvefolkene. Alle disse proffene setter kommunalministeren Jan tilside i sin visdom, for at hobby gruvecompagniet Nordic Mining skal få fylle fjorden med stein og acrylamid. Langenfjorden i Kirkenes er en død fjord som A/S Sydvaranger har fylt på samme måten ,der er det igjen ca 1 x 4 m ved fjære sjø. Fiskerne i omådet måtte ut av Varanger fjorden før ekkoloddet begynte å tegne bilde av bunnen igjen. Denne dagen da tulle tilatelsen ble gitt vil stå som et svart minnesmerke for all fremtid.
 
Les mer...
Publisert: 16.04.2015
 
Oljeraps (Brassica napus) GT73 har to sentrale innsatte sekvenser. Denne Oljerapsplanten GT73 inneholder de innsatte sekvensene cp4epsps og goxv247. Samlet kan disse to genmodifikasjonene danne varig toleranse mot høye konsentrasjoner med sprøytemidler som inneholder glyfosat. Oljeraps pollineres av bier (Apis mellifera) og humler (Bombus sp). I en undersøkelse av effekten glyfosat har ved realistiske konsentrasjoner på pollinerende bier ble det dokumentert at glyfosat kan redusere evnen til å sanse nektar og nedsatt assosiativ læringsevne i bier. Det ble også observert at de hentet inn fôr som vanlig. Dette kan føre til at spor av glyfosat bli lagret i bikuben; noe som kan ha negative langtidskonsekvenser på biekolonienes evne til å overleve.
Les mer...
Publisert: 13.04.2015
 
Miljøvernforbundet har i en høringsuttalelse bedt om avslag på Wintershall Norge AS sin søknad om boring av letebrønn 10/4-1 Zeppelin. Det er et faktum at MINST 70% av gjenværende reserver av fossilt brensel må forbli uberørt hvis vi skal kunne unngå svært store ødeleggelser av klimaendringer og havforsuring. Dette tilsier at Norge som fossil storeksportør må avsta fra legge til rette for nye etableringer av felt for utvinning av olje og gass.
Les mer...
Publisert: 07.04.2015
 
Miljøvernforbundet takker posten for et veldig ambisiøst miljøprogram. Posten satte et mål om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen utgangen av 2015, sammenlignet med 2008-nivået. Miljøregnskapet for 2014 viser at målet allerede er innfridd, ifølge konsernet. Siden 2008 har Posten redusert CO2-utslippene sine med 30 prosent i året 2014. Posten er et eksempel for norske bedrifter. Med en faktisk gjennomgang av hele virksomheten har de greid å redusere forbruket, blant annet med bruk av elbiler som er noe av det mest miljøvennlige i Norge. Som ledd i miljøsatsingen undertegnet Posten i 2011 en avtale med Ford om kjøp av 20 nye elbiler. Disse elbilene skal ha tilnærmet lik kapasitet som en bensin- eller dieseldrevet bil.
Les mer...
Publisert: 07.04.2015
 
Mais (Zea mays) NK603 x T25 har tre innsatte sekvenser som til sammen gir denne genmodifiserte maisplanten økt toleranse mot herbicidene glyfosfat og glufosinat-ammonium samt resistens mot seleksjonsmiddelet beta lactamase som er avledet fra bakterien Escherichia coli. Den genmodifiserte maisplanten NK603 har fått innsatt to litt forskjellige epsps-gener fra en bakterie (Agrobacterium tumefaciens) som gir NK603 og hybriden NK603 x T25 høyere toleranse mot glyfosat (Nphosphonomethyl-glycine) som er den aktive ingrediensen i herbicidet Roundup. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :