Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 26.02.2015
 
I fiskeoppdrettsnæringen har vi dessverre hatt nærmest lovløse tilstander over mange år. Våre fornybare fiskeriressurser er sterkt truet langs norskekysten av denne næringen som har kontroll over de som har som oppgave å kontrollere dem. Store kobberutslipp og svært giftige avlusingsmidler vil over tid gjøre norske fjorder til en biologisk ørken. For Miljøvernforbundet er det eneste akseptable at disse utslippene må opphøre. Løsningen på dette er igjen omlegging til tette anlegg. Hos våre myndigheter representert ved fiskeridirektoratet bryr man seg dessverre ikke mer enn å legge forsiktige begrensninger på kjemikalieutslippene. 
Les mer...
Publisert: 19.02.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten 1507x59122xMON810xNK603 har innsatte sekvenser som kan gi planten resistens mot enkelte arter i orden Lepidoptera, Corn Rootworm, og toleranse i plantevernmidler med glyfosat  og glufosinat. Denne maisplanten har flere egenskaper fra flere ”hendelser”. Det er innsatt flere gener og genmodifikasjoner som er hendelser eller "events" fra foreldre linjene som vil gi toleranse på forskjellige måter mot flere sprøytemidler. Det er også satt inn flere forskjellige insekticider fra to forskjellige foreldrelinjer som vil gi resistens mot forskjellige arter insekter. Disse hendelsene danner toleranse i denne genmodifiserte maisen mot høyere konsentrasjoner med de herbicidene glyfosat og glufosinat-ammonium. Disse genmodifiserings hendelsene skaper også resistens mot en bred gruppe insekter der det er innsatt flere typer Cry-gener som koder for forskjellige endotoksiner som er giftig mot sommerfugl, møll og biller.

Les mer...
Publisert: 13.02.2015
 
Miljødirektoratet har avvist Miljøvernforbundets klage på fylkesmannens tillatelse etter forurensningsloven til Kobbevik og Furuholmens Oppdrett AS til økt produksjon av oppdrettsfisk. De har nå sørget for endelig innvilgelse av å øke biomassen med 2360 tonn. Her har de altså tillatt forurensere å slippe ut mer en 7 ganger mer næringssaltutslipp / avføring enn det hele kommunens befolkning forårsaker. Dette skjer i samme fylke like etter at det har vært en rekke rapporterte rømninger av syk, mishandlet oppdrettsfisk. På samme tid som vi har rekordhøye utslipp av svært giftige kjemikalier som utrydder skalldyrene. 
Les mer...
Publisert: 12.02.2015
 
Nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40685-1 har to sentrale innsatte sekvenser som gjør at disse genmodifiserte plantene produserer blått pigment, og en innsatt sekvens som kan gi denne nelliken resistens mot sulfonylurea-herbiciden klorsulfuron. Nellik FLO-40685-1 har de innsatte genene dfr  (kilde petunia-planten) og f3´5´h (kilde viola-planten) som koder for  to forskjellige nøkkel enzymer i anthocyanin biosyntese. Disse fremmer konvertering av pigmentene videre til delphinidin som er den blå fargen i kronbladene. Blomstene kan inneholde 1.8mg delphinidin per gram fersk vekt.
 
Les mer...
Publisert: 09.02.2015
 
Oppdretterne fortsetter å servere løgner om rømningene
Nå påstås det at ingen av 200 000 fisk har rømt til tross for at det var hull i nøtene. Videre nekter oppdretter for at fisken som rømte var svært syk. På toppen av det hele nekter Fiskeridirektoratet å ta innover seg at de fleste oppdrettsfisk som har rømt ikke er innrapportert. Dette til tross for at dette er ettertrykkelig dokumentert gjennom forskning. Mange har fisket oppdrettsfisk i fleng i vassdrag mens alle oppdretterne i området nekter for at noe som helst har rømt. 


 
Les mer...
Publisert: 03.02.2015
 
Soya (Glycine max.) MON87705 har satt inn to sentrale sekvenser som vil gi den genmodifiserte soyaplanten økt produksjon av oleic syre. Soya har i fordelingen i oljer et gjennomsnitt på palmitinsyre (12%), stearinsyre (4%), oljesyre (23%), linolsyre (53%) og linolensyre (8%). Soya vil vanligvis kunne produsere en fettsyre komposisjon med oljesyre (17-30%) og linoleicsyre (51%). Genmodifisert soya MON 87705 har en høyere andel oljesyre (76%) og en vesentlig lavere andel linoleicsyre (10%). Denne økte komposisjonen av oleinsyre er skapt ved å redusere genproduksjonen av enzymer FATB1-A og FAD2-1A. Produksjon av disse enzymene blir hemmet med genetisk modifikasjon MON87705 FAT1-A/FAD2-1A.
 
Les mer...
Publisert: 23.01.2015
 
De fleste av dem etter stormen Nina. Reglementet er krystallklart på at anleggene skal tåle vind av denne størrelsen. En av rømningene er spesielt grov da fortøyningene ryker og anlegget driver anslagsvis 9 km i samme fjord som vi har Mongstad med landets største utskipningskai for olje. Slik ansvarsløshet er til stor fare for sikkerheten for både oljetankere og andre skip.
Les mer...
Publisert: 22.01.2015
 
Bt11xMIR162xGA21 er modifisert med fem forskjellige sentrale innsatte gener. Disse er tilført for å gi denne genmodifiserte maisplanten nye egenskaper som tilpasser seg til stor industriens krav for masseproduksjon av monokulturer. Denne genmodifiserte maishybriden har Bt11 med Cry1ab-genet satt inn, er skapt for å bli tolerant hovedsakelig mot maisengmott (Ostrinia nubilalis) men også mot corn stem borer (Sesamia nonagroides).
 
 
Les mer...
Publisert: 19.01.2015
 
Det finnes folk i landet som ikke skyr midler for å fremprovosere ulovlig ulvejakt. Hvis noen vet noe, må de ringe oss i Miljøvernforbundet eller Økokrim. Hvis ikke den ulovlige ulvejakten stopper, vil Norges Miljøvernforbund kreve full stans i all ulvejakt her i landet.
Les mer...
Publisert: 12.01.2015
 
Fiskeridirektoratet fraråder med veldig god grunn folk å spise oppdrettsfisken som har rømt i Osterfjorden og Hardangerfjorden i Hordaland. Fisken på anleggene Angelskår i Osterfjorden og Høysteinen i Hardangerfjorden har blitt foret i løpet av de siste 2 ukene med Slice som inneholder kitinhemmere som danner kreftfremkallende stoffer i magesekken.  
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :