Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 01.12.2015


Mais (Zea mays) Bt11xMIR162xMIR604xGA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som tilsammen danner giftstoffer mot biller (Diabrotica) og sommerfugler (Lepidoptera), og gir planten økt toleranse mot plantevernmidler med glufosinat-ammonium og glyfosfat. I tillegg, er de kimcellene i stand til å utnytte mannose som den eneste primære karbonkilde.
 

Les mer...
Publisert: 01.12.2015

Norwegian salmon farmers are dumping tonnes of polluted sea water along the norwegian coast. Chemicals for lice treatments are supposed to kill the salmon lice, but in addition it kills all shell animals in the sea, like schrimp and lobster. The lobster and schrimp catch has been radically reduced the last years, after the salmon farmers intesified the use of the lice poison. Marine shell animals are extremely vulnerable foir the poison, and are found killed up to 1000 meters or more from the dumping areas. Green Warriors of Norway ask the norwegian fishery authoroties to investigate the effects of the poison in the marine environment. Green Warriors of Norway want a stop in the treatment like it's performed today, and demand that the salmon farmers bring the poisonous water on land for destruction. Now the shell animals are under a big threath for extingtion.

Les mer...

Hva skjer med den nordatlantiske villaksbestanden, en bestand som bringer fram erindringer om storfisken som forserer høye fossestryk langs hele vår langstrakte kyst fra Glomma til Tana?

Les mer...
Publisert: 27.11.2015


Miljøvernforbundet anmelder Erko Seafood for forgiftning av området nord for Herdlevær og Breiviksundet med akutt skalldyrdød som følger. Erko Seafood må bøtelegges for denne uansvarlige virksomheten.

Les mer...
Publisert: 27.11.2015
Miljøvernforbundet krever utestengelse av ringnotfartøy fra fiske innenfor fjordlinjen i Nord-Norge. Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at ringnotfartøy skal kunne fiske etter sild innenfor fjordlinjen langs kysten av Nord-Norge. Dette storstilte fisket etter sild skviser kystfiskerne ut av fjordene noe som også fører til et generelt inntektstap for disse. Denne politikken undergraver formålet med fjordlinjen, der målet var å sikre kystfiskerne ressurser. Sildens gytevandring langs kysten av Troms fører også med seg et stort antall hval som f.eks spekkhogger, knølhval og finnhval. Hvalene tiltrekker seg store mengder skuelystne, noe som har gjort kommersiell hvalsafari til et satsingsområde for flere aktører. Utfordringene for disse er at ringnotfartøyene fortrenger hvalen og ødelegger mye av deres etegilde på sild, noe som igjen kan ødelegge mye for hvalsafarien. NMF krever at ringnotfartøyene stenges permanent ute fra våre fjorder.

Les mer...
Publisert: 25.11.2015
Les mer...
Publisert: 25.11.2015
Les mer...
Publisert: 19.11.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har åtte sentrale innsatte gensekvenser. Disse sekvensene gir hele planten økt resistens mot forskjellige larver innenfor artene møll (Noctuidae) og biller (Coleoptera). De fører også til toleranse mot plantevernmidlene glyfosat og glufosinat-ammonium. Disse genmodifikasjonene er dannet for å lage en maistype som er mer toksisk mot de insektslarver som vil spise denne maisplanten. Toleranse mot to typer plantevernmidler er også dannet for å kunne bruke to forskjellige typer ugressmiddel.
Les mer...
Publisert: 18.11.2015
Les mer...
Publisert: 11.11.2015
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :