Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 23.10.2014
 
Mais (Zea mays) 5307 har en innsatt sekvens ecry3.1.Ab som har som formål å drepe Western Corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). Det er en syntetisk form for et gen laget med en del fra Cry3A og et del fra Cry1Ab. Disse stammer fra bakterien Bacillus thuringiensis. Det fører til produksjon av et hybrid protein eller kimært protein som er dannet delvis av en del fra Cry1Ab og delvis av en del fra Cry3A. Dette skaper et syntetisk gen som koder for vegetative insecticidal proteiner eller Vip.
 
Les mer...
Publisert: 20.10.2014
 
Alle regjeringene vi har hatt i nyere tid har hatt som målsetning å overføre mer av godstransporten fra vei til sjø og jernbane. Nå har regjeringen både innført et EU - direktiv som vil forverre konkurranseevnen for skipstransport og samtidig åpnet for lengre vogntog med tyngre last på norske veier. Skipstransport er den mest energieffektive måten å transportere godset pga den lave farten. Tog og da spesielt de elektriske er også vesentlig bedre på alle måter enn mer tungtrafikk på norske veier. Økt tungtrafikk på norske veier vil også medføre økt slitasje på veiene. Tyngre kjøretøy som lastebiler og bussene står for det aller meste av slitasjen på veinettet. 
Les mer...
Publisert: 14.10.2014
 
Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det umulig å overleve med slike mengder lakselus. Miljøvernforbundet vet at lusepåslaget i oppdrettsanleggene grovt underrapporteres. Dette for å slippe pålegg om nedslaktning. Lusene spiser av fiskens skinn og blod. Flere har sett fisk der både rygg og halefinnene er mer eller mindre oppspist av lus i år. Soppinfeksjoner er også en følge av sårene. 
Les mer...
 
Veidekke er nå i rettslig tvist med Hardangerbrua AS om størrelsen på betalingen for arbeidet de har gjort. Får de gjennomslag for kravet på 150 millioner kr i retten så vil det isåfall være en lite overraskende ekstrakostnad. Miljøvernforbundet dokumenterte over flere år at kostnadsestimatene var urealistisk lave og anslagene for trafikk over broen urealistisk høye. Vi kan ende opp med en situasjon hvor broen ikke blir nedbetalt til tross for at bompengene er høyere enn prisene var for fergen.  
Les mer...
Publisert: 14.10.2014
 
Mais (Zea mays) MIR162 har den sentrale innsatte sekvensen vip3Aa20 fra bakterien Bacillus thuringiensis. Denne endringen kan gi maisplanten resistens mot enkelte Lepidoptera arter. Genet-vip3Aa20 kan danne et protein som er høyst toksisk mot møll som: maisengmott (Ostrinia nubilalis), fall army worm (Spodoptera frugiperda), armyworm (Pseudaletia unipunctata), beet armyworm (Spodoptera exigua), corn earworm (Helicoverpa zea), stort jordfly (Agrotis ipsilon), western bean cutworm (Striacosta albicosta) og stalk borer (Papaipema nebris).
 
 
Les mer...
Publisert: 08.10.2014
 
Årets prisvinnere har blitt belønnet for å finne opp en energieffektiv og miljøvennlig lyskilde - den blå LED. I Alfred Nobels ånd går prisen til en oppfinnelse av største nytte for menneskeheten. Med det nye LED-lyset, har vi fått en mer bærekraftig og effektivt alternativ til eldre lamper. Da Isamu Akasaki Hiroshi Amano og Shuji Nakamura i begynnelsen av 1990, fikk ut kraftige blå stråler fra sine halvledere åpnet veien til skiftende belysningsteknologi. Røde og grønne lysdioder hadde lenge eksistert, men uten at man hadde lyktes med det blå lyset som trengs til hvitt lys. Til tross for stor innsats i både akademia og industri forble den blå LED en uløst utfordring i 3 tiår.  


Les mer...
Publisert: 07.10.2014
 
En ny studie antyder at verdens befolkning kan bli på hele 11 milliarder i år 2100. Mangel på helsetjenester, fattigdom, forurensning og økende uro og kriminalitet er alle problemer knyttet til raskt voksende befolkning. Norges Miljøvernforbund har fokusert på overbefolkning i forbindelse med klimatoppmøter. Verdens raskt voksende befolkning som stiger med omtrent 76 millioner i året er den viktigste årsaken til de raskt voksende klimagassutslippene og andre miljøproblemer. Alle land bør ta en vurdering på hvor mange innbyggere det er forsvarlig å ha. 
Les mer...
Publisert: 03.10.2014
 
I kveld i Kjøllefjord samlet Miljøvernforbundet Nordkyn sitt nærmiljø for å holde folkemøte mot oppdrett, med miljøkafe og foredrag av Kurt Oddekalv. I kampen mot de ødeleggelsene oppdrettsnæringen påfører fjordene våre, må vi stå sammen, lokalt og sentralt.
Les mer...
Publisert: 02.10.2014
 
Bomull (Gossypium hirsutum ) GHB 119 har innsatte sekvenser som gir planten toleranse mot høye konsentrasjoner glufosinat-ammonium og resistens mot enkelte insektslarver fra heliothine møll (Lepidoptera: Noctuidae: Heliothinae) som tobacco budworm (Heliothis virescens), corn earworm (Helicoverpa zea), og old world cotton bollworm (Helicoverpa armigera). Derimot er GMO GHB 119 utsatt for sykdommer og andre insekter på samme måte som andre bomulls linjer. Effektene av tap pga. sykdom i bomull kan være mye dyrere der det dyrkes GMO bomull, fordi disse koster mye mer enn vanlige bomullsplanter. Samtidig er GMO bomull utviklet i et miljø som kan være svært fremmed for miljøet der det markedsføres og er utsatt for fremmed klima, sykdommer og insekter. 
Les mer...
Publisert: 01.10.2014
 
Høringsutkastet på "forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure" har en rekke svakheter. Spesielt ille er det at det legges opp til videreføring av selvrapporteringsregimet med hensyn på lakselus. Vi vet at det er en enorm underrapportering av lakselus. Det er idag snarere regelen enn unntaket at det underrapporteres. Forskriften er en blindvei med de problemene næringen har idag. Ved å hente vann under fotosyntesesjiktet til tette anlegg så forsvinner alle problemene med lakselus og mere til. Det finnes en rekke typer tette anlegg. Material, form, størrelse osv varierer. Men de løser alle problemet med lakselus. For å løse problemene med lakselus og rømning så må derfor driftsformen legges om til tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet og renser alle utslipp. 
 
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :