Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 25.10.2016

Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har ti sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse innsatte sekvenser er for å danne insekticider mot Lepidoptera (sommerfugl) og tre andre innsatte sekvenser er  for å danne insekticider mot Coleoptera (biller). Det er også fire innsatte sekvenser som danner toleranse mot ugressmidler. To av disse er for å danne toleranse mot glufosinat-ammonium og to andre er for å danne toleranse mot glyfosat.

Les mer...
Publisert: 19.10.2016


Nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40644-6 har tre sentrale innsatte gensekvenser. To av disse innsatte gener gjør at plantene produserer blå pigmenter (delfinidiner). Ett gen er innsatt for å danne planteresistens mot ugressmiddelet klorsulfuron. Det er innsatt et dfr-gen som stammer fra en blomst (Petunia x hybrida) og et f3´5´h-gen som stammer fra en stemorblomst (Viola). Tilsammen kan disse to genene prosessere for to enzymer som vil føre til mer blå farge i nellikblomsten. Dette resulterer i at denne nelliken har blomster med en lilla farge.

Les mer...
Publisert: 18.10.2016

 

Mais (Zea mays) MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Det er innsatt et cry1A.105-gen som er syntetisk og uten forekomst i naturen. Det er også innsatt et cry2Ab2-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis subsp. kumanmotoensis), og et vip3Aa20-gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis sp. linje AB88). Tilsammen vil disse tre genmodifikasjoner føre til produksjon av biocider som er høyt giftig mot møll insektslarver (Lepidoptera Noctuidae). I tillegg til det er det innsatt et cp4 epsps-gen i MON87427 og i NK603 som stammer fra en bakterie (Agrobacterium sp. linje CP4). Tilsammen danner de CP4 EPSPS-enzymer som gjør maisplanten tolerant ovenfor plantevernmidler som inneholdende glyfosat. 

 

Les mer...
Publisert: 14.10.2016
 
Norges Miljøvernforbund mener at Statens Vegvesen sin presentasjon av Hordfast - er lite håndfast... -mer som en "ulldott" sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Det mangler blant annet en økonomisk oversikt over fergesambandet i regionen. Planen om å lage en ferjefri E39 vil bli en økonomisk katastrofe, bare bompengekostnadene vil bli så høye at bilistene vil lide i framtiden.
 
Les mer...
Publisert: 13.10.2016

 
I forbindelse med at det er åpnet for lisensjakt på inntil 47 ulv i vinter arrangeres det en massemønstring for ulv foran Stortinget på lørdag. Miljøvernforbundet er en av flere natur- og miljøvernorganisasjoner som holder appell. 

Arrangementet holdes lørdag 15. oktober og starter kl. 14.
Les mer...
Publisert: 07.10.2016
 
Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg 15516 Mårøyfjord har store mengder slam som forpester havbunnen, dette anlegget er nå brakklagt, og produksjonen er flyttet til 34697 Øyra, et stykke unna. Bare etter ett års drift ser det veldig ille ut under oppdrettsanlegget. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet anbefaler at folk ikke spiser villfisk som har levd i nærheten av oppdrettsanlegget. 
Les mer...
Publisert: 04.10.2016
 
Marine Harvest i samarbeid med teknologiselskapet Hauge Aqua er i ferd med å utvikle et tett oppdrettsanlegg for bruk i sjø. Selskapet vil bruke 600 millioner kroner for 10 testanlegg på 33x44 m. Anlegget vil bedre fiskehelse ved at man slipper å bruke avlusingsmidler i for og på fisken, anleggene vil også hindre spredning av sykdommer, og villfisk vil ikke lenger ha mulighet til å beite på overskuddsfor fra merdene.
Marine Harvest ønsker også å behandle avføring fra oppdrettsfisken for forbrenning og på sikt kompostering. Dette er fullt mulig når fiskeforet blir renset. Det er også bra at det blir lagt opp til en vannstrøm, slik at fisken svømmer mer aktivt.  Vi er veldig stolte av at Marine Harvest og et teknologiselskap på Vestlandet utvikler dette, lukkede anlegg er noe vi har vært pådriver for i mange år, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.  Vi håper at Grieg også ser dette og følger opp med lukkede anlegg, sier Oddekalv ombord på MS Miljødronningen. 

Les mer...
Publisert: 04.10.2016
 
Den engang rike torskekommunen Torsken er i dag dominert av lakseoppdrett. Torsken har forsvunnet fra Gryllefjord og Torskefjorden på grunn av Wilsgård Fiskeoppdrett og Nor Seafood AS. Se historien om torsken som forsvant fra Torsken.
 
Les mer...
Publisert: 30.09.2016

 
Mais (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre forskjellige genmodifikasjoner som danner giftstoffer mot lepidoptera. Det er også innsatt et gen for å gi denne maisplanten økt toleranse mot glufosinat-ammonium og et for å gi planten toleranse mot glyfosfat. Det er funnet klare bevis for at ugressmiddel brukt av de som adopterte glyfosat tolerant mais øker, trolig som følge av utviklingen av glyfosat resistent ugress. Derimot ble det ikke funnet en lignende mønster for bruk av mais insekticider over tid. Dette kan være fordi det stadig utvikles nye typer biocide gener. Disse blir innsatt mais for å drepe insektslarver som kan ha utviklet noe resistens mot tidligere genmodifikasjoner.
Les mer...
Publisert: 23.09.2016
 
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidenes morgen. Fisken har alltid hatt stor verdi for kystbefolkningen. I dag er fiskekvotene for torsk fordelt mellom trålerflåten og kystflåten. Trålerflåten har leveringsforpliktelser til konkrete fiskemottak langs kysten som sikrer mottak og foredling på land. Dette sikrer også bosettinga i fiskeværene. Kystsamfunn er gjennom reguleringer sikret tilgang til fiskeriressursene og dermed også arbeidsplasser og bosetting. Etter år 2000 begynte myndighetene å gi etter for storkapitalen innen trålerflåten. Omsettelige kvoter er innført og trålerflåtens leveringsforpliktelser diskuteres. Felleskapets eierskap av fiskeriressursene er hjemlet i Havressursloven. Hvordan kan da myndighetene gi bort felleskapets ressurser? Dette er et ressurstyveri fra deg og meg og må stanses.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :