Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 28.04.2016
 
Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum L. - Cotton) 281-24-236 X 3006-210-23 X MON88913 har seks sentrale innsatte sekvenser. Fire av disse sekvensene er genkoder som kan gi denne soyaplanten høyt toleranse mot ugressmidler med glyfosat og glufosinat-ammonium. Denne bomullen har også blitt genmodifisert til å prosessere to andre innsatte sekvenser. Disse sekvensene er genkoder for to forskjellige proteiner som er giftige mot de møllarvene, som også spiser denne bomullsplanten.
Les mer...
Publisert: 26.04.2016

Miljøvernforbundet var på en inspeksjon på NOAH's anlegg på Langøya, Norges største deponi for farlig avfall. NMF konstaterer at deponiet som ligger i kalksteinsbruddet på Langøya ikke er forsvarlig tettet, og det er fare for utlekking av gift til sjøen rundt anlegget.  NMF har nå politianmeldt NOAH.  Les politianmeldelsen her

Les mer...
Publisert: 19.04.2016

Miljøvernforbundet hadde en markering utenfor møtet som Bystyret i Bergen holdt i forbindelse med vedtak om trasevalg Bergen sentrum til Åsane 20.april 2016.  En trase over Bryggen vil gjøre Bybanen langsom gjennom sentrum, vil skape ulykkesrisiko og beslaglegge store deler av gatearealet gjennom sentrum.  Bybane over Bryggen er kort-tenkt, ikke fremtidsrettet, og tar ikke hensyn til Bryggens UNESCO-status.

Les mer...
Publisert: 20.04.2016
 
Den genmodifiserte mais
Pioneer-4114 har fire sentrale innsatte gensekvenser. En av disse er for å danne proteiner som kan gi hele maisplanten økt resistens mot larver til maisengmott (Ostrinia nubilalis) og nattflyarten mediterranean corn stalk borer (Sesamia nonagrioides). To av de innsatte gener beskytter mot biller og larver til corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera).
Et gen er innsatt er for å danne et protein som er tolerant mot ugressmiddel med glufosinat-ammonium. 
Les mer...
Publisert: 19.04.2016

 

Høyre, FrP, MDG, Rødt og Senterpartiet i Bergen vil ha Bybanen i tunnel bak Bryggen. De har lagt fram flere fremtidsrettede tunnel-løsninger, og ønsker også et underjordisk knutepunkt i sentrum for de ulike bybanene som bygges ut. Dette blir både en rask, miljøvennlig og effektiv kollektivløsning som samtidig tar vare på middelalderbyen Bergen.
 
Se videoen på YouTube 
Les mer...
Publisert: 14.04.2016

Genmodifisert mais (Zea mays L.) MON87411 har tre sentrale innsatte gensekvenser. Disse genmodifikasjonene kan gi hele maisplanten egenskaper for beskyttelse mot plantevernmidler med glyfosat og mot biller (Diabrotica) arter. MON87411 har to innsatte gensekvenser for å danne planteresistens mot western corn rootworm (WCR, Diabrotica virgerifera virgerifera) og southern corn rootworm (SCR, Diabrotica undecimpunctata howardi). Disse gensekvensene er DvSnf7p og CS-cry3Bb1 som har en additivt effekt mot corn rootworm-overlevelse dersom de spiser på MON87411.

Les mer...
@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
 
 
 
@import url(http://www.nmf.no/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
Publisert: 06.04.2016

 

Norges Miljøvernforbund politianmelder Statens Vegvesen  for alvorlig forurensing av Steinsvikelven, et vassdrag der sjøørreten har gyteområde.  Øvre og nedre del av elven er blitt nedslammet fra avrenning fra anleggsområder der vegvesenet og Skanska opererer på Fleslandsvegen i Bergen. Miljøvernforbundet krever at forurensingen stoppes, og at elven blir tilbakeført til en tilstand der sjøøretten igjen kan gyte i elven.
 
Les mer...
Publisert: 05.04.2016

 

Norges Miljøvernforbund går inn for Dokken som det beste alternativet for godshavn og jernbaneterminal i Bergen. Dokken er den mest kompakte løsningen, vil medføre minst naturinngrep, og vil bli den rimeligste løsningen. Dokken kan også brukes som cruisehavn. Miljøvernforbundet møtte politikerne som hadde vært på befaring på ulike alternativer for godsterminal i Bergen.
Les mer...
Publisert: 18.03.2016

Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har innsatt to modifiserte gener som danner to giftstoffer målrettet mot to ulike skadeinsekter. Bt11xMIR604 har også innsatt et modifiserte gen for å kunne danne toleranse mot ugressmiddel med det aktive virkestoff glufosinat som er giftig mot planter ved lavere konsentrasjoner enn de som denne maisplanten Bt11xMIR604 kan tåle.

 

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :