Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 25.08.2016
 
Rauåta er livsviktig som startfor for fiskelarvene og en nøkkelart for de marine økosystem. Tenk føre-var og si nei til kommersielt fiske etter rauåta langs kysten. Norges Miljøvernforbund (NMF) kan ikke akseptere at det åpnes for kommersielt fiske etter rauåta langs kysten. Rauåta er svært viktig som startfor for en rekke fiskearter langs kysten. Startes det kommersielt fiske etter rauåta frykter NMF matmangel for fiskelarvene langs kysten med de konsekvenser dette får for de øvrige marine økosystem.
Les mer...
Publisert: 23.08.2016

Ta dere tid til å se denne!

Lokaliteten har lagt brakk i 2-3 år.NORD SENJA LAKS og deres ansatte har tjent gode penger på felleskapets bekostning.Vi har undersøkt hva det har kostet felleskapet.Skal felleskapet tåle dette for at oppdretterne skal bli rike? Det syntes ikke vi, gjør du?
 
Les mer...
Publisert: 22.08.2016

Den genmodifiserte bomull (Gossypium hirsutum) GHB614 x LLCotton25 x MON15985 har syv sentrale innsatte gensekvenser. Det er to innsatte sekvenser for å gi planten toleranse mot ugressmiddel med glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er to innsatte sekvenser for å danne insektsresistens og to eller tre sekvenser som ble brukt i den tidlige utviklingen for å danne proteiner. Disse proteinene brukes for å kunne identifisere, selektere og spore de to innsatte Cry-gener fra deres posisjon i bakterier. Dette skjer gjennom deres overføring fra bakterie plasmid til planteceller via bombardering med DNA-belagt gullpartikler ved hjelp av elektrostatisk utladning metode. 
Les mer...
Publisert: 18.08.2016
 
MS Miljødronningen undersøkte Lerøy Aurora AS sitt anlegg 27476 Solheim utenfor Karlsøy i Troms. Ved hjelp av ROV og prøvetakingsutstyr fikk vi opp en bunnprøve full av gass. Det var store mengder giftig gass som kom opp fra bunnen på grunn av den enorme forurensingen under oppdrettsanlegget. Miljøvernforbundet politianmelder Lerøy Aurora for drepende forurensing.
 
Les mer...
Publisert: 18.08.2016
 
Miljøvernforbundet fikk tips på et havarert oppdrettsanlegg i Torskefjorden. MS Miljødronningen fant anlegget ved hjelp av sonar og ROV. Oppdrettsanlegg på sjøbunnen er en fare for skipstrafikken og fisket, og oppdretterne må ta ansvaret å rydde opp etter seg sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Vi ber Fiskeridirektoratet ta tak i saken slik at det kan bli ryddet opp på sjøbunnen.
Les mer...
Publisert: 16.08.2016

 
Den genmodifiserte maisplanten1507 x MIR162 x MON810 x NK603 har seks sentrale innsatte gensekvenser. Tre av disse sentrale genmodifikasjonene er for å gi maisplanten beskyttelse mot forskjellige larver innenfor artene Lepidoptera. To er for å skape plantetoleranse mot ugressmiddelvirkestoffer glyfosat og glufosinat-ammonium. Det er også innsatt et gen som gir denne maisplanten evnen til å vokse på en mannose sukkerkultur, og som kan videre brukes for å selektere, identifisere og spore genmodifisert mais. 
Les mer...
Publisert: 16.08.2016


Denne soyaplanten er innsatt et hppdPfW336-gen som koder for HPPD W336 enzymet. Dette fører til at denne soyaplanten kan tåle høye konsentrasjoner med ugressmiddelet IFT (isoxaflutole). Dette fører også til at multiresistent ugress som tall waterhemp (Amaranthus tuberculatus) som er resistent mot HPPD hemmere og EPSPS hemmere kan etablere og spre seg der det dyrkes soyaplanten FG72 og der det sprøytes med kombinasjoner av ugressmiddel med isoxaflutole og glyfosat. Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) har også utviklet resistens mot isoxaflutole.


Les mer...
Publisert: 14.07.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. kjøring nord for bruhodet (Gissundbrua) ved Finnsnes.
 Tirsdag 19. juli kl. 1100
NMF har iløpet av juli måned dokumentert miljøforholdene under en rekke oppdrettsanlegg langs kysten. Dette er gjort med MS Miljødronningen, som er NMFs kystovervåkingsfartøy. NMF har den glede å invitere ordførere, Fylkesmannen, media og daglig leder/eier ved de besøkte anleggene i Troms om bord på MS Miljødronningen, hvor film fra det enkelte anlegg vil bli presentert.
Følgende oppdrettslokaliteter er inntil nå befart i Troms:  Nordlaks anlegg, Dypingen, Harstad kommune  Salmar Nords anlegg, Storvika vest, Dyrøy kommune  Wilgård Fiskeoppdretts anlegg, Durmålsvika, Lenvik kommune
For nærmere informasjon kontakt Leder Kurt Oddekalv tlf: 90892268 eller politisk nestleder Ørjan Holm tlf: 91357125.
Les mer...
Publisert: 03.07.2016

M/S Miljødronningen avslører ekstrem forurensing på oppdrettsanlegg Storvika Vest i Dyrøy kommune.
Ved hjelp av undervannskamera /ROV med robotarm har vi dokumentert meget alvorlig forurensing av sjøbunnen under Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg. Dette ødelegger for lokalbefolkningen og for den ville fiskebestanden i fjorden. Den ene fiskeriministeren etter den andre løper oppdretternes ærend, jeg synes det er skammelig og det gjør meg forbanna, sier leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv etter et intensivt tokt på 11 dager med MS Miljødronningen fra Bergen til Senja.

Les mer...
Publisert: 03.07.2016
Nordlaks sitt oppdrettsanlegg 11381 Dypingen har et abnormt utslipp av fiskeskit og forrester. MS Miljødronningen har ved hjelp av undervannskamera på ROV og robotarm dykket ned under oppdrettsanlegget og funnet tykke lag av biologiske sedimenter som stammer fra fikeskit og for som er sølt utover sjøbunnen. Dette anlegget forurenser like mye som en by på 50 000 mennesker... I mitt kongerike skal det ikke være sånn sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :