Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 29.10.2014
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har merket seg rovdyrnemdas leders uttalelse om at det er nødvendig med ekstraordinære uttak av jerv i Finnmark i vinter for å forsøke å få kontroll på jervebestanden i fylket. Ja, NMF er kjent med at jervebestanden er høyere i fylket enn de bestandsmål Stortinget har satt. Det har sin naturlige årsak i at jerven har god mattilgang på Finnmarksvidda. Dessverre er det slik at det er alt for mange rein på Finnmarksvidda. 
Les mer...
Publisert: 28.10.2014
 
Miljøvernforbundet (NMF) krever at statens tilskudd til næringen videreføres. NMF kan ikke akseptere at Regjeringen kutter hele stønaden til den norske selfangsten. Statens stønad til selfangstnæringen er nødvendig for at selfangsten skal bestå. Hvis den norske selfangsten stopper opp vil selbestandene kunne vokse ut av kontroll med de konsekvenser dette vil få for fiskebestandene i de havområdene det gjelder. I tillegg må man kunne forvente en selinvasjon langs kysten i fremtiden med de konsekvensene dette vil medføre for bl.a fiskeriene.
”Foto:Havforskningsinstituttet”
Les mer...
Publisert: 27.10.2014
 
Med enorme mengder lakselus fra de mange oppdrettsanleggene fra elveutløpet og ut til havet var Vossolaksen iferd med å dø ut. Den store laksen ble reddet ved å bruke genene fra den stedegne fisken til avl og siden transportere de i beholdere ut i havet. Å kalle slik laks for vill er i beste fall misbruk av det norske språk. En fisk som fores opp på pellets og siden slepes ut i beholdere til havet er frisluppet tamlaks. Det burde ikke overraske noen at det blir storstilt feilvandring når slikt gjøres. Det er naturlig med en mindre andel feilvandringer, noe som også bidrar positivt med større utvalg av gener. Men når feilvandret fisk blir dominerende i et vassdrag vil den stedegne lokaltilpassede fisken kunne bukke under. Når man da ikke gjør det tilsvarende med nabovassdragene så går det istedet nedenom med disse bestandene. Her har man prøvd å begrense et problem ved å lage et nytt.  
Les mer...
Publisert: 27.10.2014
 
Fisken som er på 4-5 kg rømte kort tid etter avlusing. Miljøvernforbundet kjenner i skrivende stund ikke til hvilke midler som har blitt brukt. Men det brukes blant annet nervegifter og flubenzuroner som danner det kreftfremkallende stoffet parakloranilin. Miljøvernforbundet vil derfor advare folk mot å spise denne kjemikaliebehandlede fisken. Miljøvernforbundet vil påpeke at Firda Sjøfarmer som eies av Olav Braanås hittil i år har hatt 2 store rømninger. Det er sjokkerende at dette selskapet har fått innvilget en ny konsesjon ganske nylig.
Les mer...
Publisert: 23.10.2014
 
Mais (Zea mays) 5307 har en innsatt sekvens ecry3.1.Ab som har som formål å drepe Western Corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). Det er en syntetisk form for et gen laget med en del fra Cry3A og et del fra Cry1Ab. Disse stammer fra bakterien Bacillus thuringiensis. Det fører til produksjon av et hybrid protein eller kimært protein som er dannet delvis av en del fra Cry1Ab og delvis av en del fra Cry3A. Dette skaper et syntetisk gen som koder for vegetative insecticidal proteiner eller Vip.
 
Les mer...
Publisert: 20.10.2014
 
Alle regjeringene vi har hatt i nyere tid har hatt som målsetning å overføre mer av godstransporten fra vei til sjø og jernbane. Nå har regjeringen både innført et EU - direktiv som vil forverre konkurranseevnen for skipstransport og samtidig åpnet for lengre vogntog med tyngre last på norske veier. Skipstransport er den mest energieffektive måten å transportere godset pga den lave farten. Tog og da spesielt de elektriske er også vesentlig bedre på alle måter enn mer tungtrafikk på norske veier. Økt tungtrafikk på norske veier vil også medføre økt slitasje på veiene. Tyngre kjøretøy som lastebiler og bussene står for det aller meste av slitasjen på veinettet. 
Les mer...
Publisert: 14.10.2014
 
Sjøørretten er i ferd med å utryddes. For sjøørretten som oppholder seg mye lenger inne i fjordene enn laksen er det umulig å overleve med slike mengder lakselus. Miljøvernforbundet vet at lusepåslaget i oppdrettsanleggene grovt underrapporteres. Dette for å slippe pålegg om nedslaktning. Lusene spiser av fiskens skinn og blod. Flere har sett fisk der både rygg og halefinnene er mer eller mindre oppspist av lus i år. Soppinfeksjoner er også en følge av sårene. 
Les mer...
 
Veidekke er nå i rettslig tvist med Hardangerbrua AS om størrelsen på betalingen for arbeidet de har gjort. Får de gjennomslag for kravet på 150 millioner kr i retten så vil det isåfall være en lite overraskende ekstrakostnad. Miljøvernforbundet dokumenterte over flere år at kostnadsestimatene var urealistisk lave og anslagene for trafikk over broen urealistisk høye. Vi kan ende opp med en situasjon hvor broen ikke blir nedbetalt til tross for at bompengene er høyere enn prisene var for fergen.  
Les mer...
Publisert: 08.10.2014
 
Årets prisvinnere har blitt belønnet for å finne opp en energieffektiv og miljøvennlig lyskilde - den blå LED. I Alfred Nobels ånd går prisen til en oppfinnelse av største nytte for menneskeheten. Med det nye LED-lyset, har vi fått en mer bærekraftig og effektivt alternativ til eldre lamper. Da Isamu Akasaki Hiroshi Amano og Shuji Nakamura i begynnelsen av 1990, fikk ut kraftige blå stråler fra sine halvledere åpnet veien til skiftende belysningsteknologi. Røde og grønne lysdioder hadde lenge eksistert, men uten at man hadde lyktes med det blå lyset som trengs til hvitt lys. Til tross for stor innsats i både akademia og industri forble den blå LED en uløst utfordring i 3 tiår.  


Les mer...
Publisert: 07.10.2014
 
En ny studie antyder at verdens befolkning kan bli på hele 11 milliarder i år 2100. Mangel på helsetjenester, fattigdom, forurensning og økende uro og kriminalitet er alle problemer knyttet til raskt voksende befolkning. Norges Miljøvernforbund har fokusert på overbefolkning i forbindelse med klimatoppmøter. Verdens raskt voksende befolkning som stiger med omtrent 76 millioner i året er den viktigste årsaken til de raskt voksende klimagassutslippene og andre miljøproblemer. Alle land bør ta en vurdering på hvor mange innbyggere det er forsvarlig å ha. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :