Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 01.09.2015
Den genmodifiserte soyaplanten (Glycine max) DAS-444Ø6-6 har innsatt tre sentrale sekvenser. Til sammen gir de en økt toleranse mot tre forskjellige typer ugressmidler. DAS-444Ø6-6 har økt toleranse mot glyfosat, 2,4-diklorfenoksy-eddiksyre og glufosinat-ammonium ugressmidler. Deres samlede effekter er synergisk mot plantelivet.
 
Les mer...
Publisert: 29.08.2015
Norges Miljøvernforbund v/ Kurt Oddekalv besøkte Torsdag 27. august folkemøtet på Unneland mot jernbaneterminal. Vi finner det underlig at vi ikke fikk 10 minutter til å presentere et godt alternativ, Dokken i Bergen, en helhetlig løsning på godshavn og jernbaneterminal for gods i Bergen. Se filmen om vårt forslag til løsning som vil redde Unneland fra total rasering.

 
Publisert: 27.08.2015
Norges Miljøvernforbund (NMF) mener dette er villedende markedsføring, fordi all oppdrettslaks er antibiotikafri, og markedsføres blant annet som det i USA, ettersom det blant annet brukes antibiotika i chilensk laks. I de tilfellene produsenter har fått dispensasjon til å bruke antibiotika må laksen gå i karantene til den er antibiotikafri før den slaktes.  Det Lerøy ikke sier noe om, er innholdet av kreftfremkallende stoffer i oppdrettslaksen.  Dette ville virkelig vært en forbrukervennlig nyhet.
Les mer...
Publisert: 27.08.2015

Hentet fra: www.nhm.uio.no
 
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris blir sett på som så
farleg at heile vassdrag vertlagt aude for å få bukt med den. Men kunnskapen vår er tynt fundert. 
 

– I dag drep norske myndigheiter all fisk i heile vassdrag med rotenon for å få bukt med Gyrodactylus salaris.
For å setja i gang slike drastiske tiltak, må vi vita kva vi gjer. Men kunnskapene våre er rett og slett ikkje gode nok, er brannfakkelen frå stipendiat Raúl Ramírez frå NHM.

I arbeidet med doktorgraden sin har han avdekka fleire misforståingar eller myter som ligg til grunn for myndigheitene si rotenonbehandling.
 
Gyrodactylus salaris på auget til ein atlanterhavslaks.
Foto: Raúl Ramírez, NHM
 Les videre her.


 
Publisert: 26.08.2015
 
Staten starter rotenonbehandlingen av Skibotnvassdraget og en rekke andre vassdrag i morgen. Ikke bare dreper de alt iiv i vassdragene men de ødelegger alt av drikkevannskilder tilknyttet vassdragene. De sier at vannet er reint etter et par dager, men de analyserer vannet kun for rotenon (3,5 % av coctailblandingen) Resterende andel av coctailblandingen som består av petrokjemiske forbindelser gjennomføres det ikke analyser på. Hvor lenge finner man rester av disse? NMF mener brønnene er ødelagte når de har blitt rotenonbehandlet.
 
Laksen har vist seg stor evne til å opparbeide seg immunitet mot lakseparasitten og vil langt på vei lykkes om det ikke var for Staten som desperat saboterer naturen. Dette er Statlig organisert miljøkriminaliitet.
Les mer...
Publisert: 11.08.2015
 
To høringsuttalelser om søknader for å godkjenne GMO i juli var på søknader fra Monsanto og ett fra Pioneer. Monsanto og Pioneer har sendt inn en søknad for såkalte "stacked" eller stablede genmodifikasjoner. Disse blir kalt "stacked" fordi de har flere genmodifikasjoner for å kunne danne forskjellige egenskaper. Disse egenskapene stammer fra de innsatte genene og består av insektsresistens og ugressmiddel- toleranse. Allikevel vil ikke disse egenskapene nødvendigvis fungere. De kan fremme utvikling av resistens i både insekt og ugressarter samtidig som deres egen resistens og toleranse kan være svært variabel. 
Les mer...
Publisert: 23.07.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 har tilsammen elleve sentrale innsatte sekvenser. Den har tre genmodifikasjoner som er gjort for å danne toleranse mot sprøytemidler; ett med en sekvens for epsps-enzymet, to med sekvenser for pat-enzymet. 
Les mer...
Publisert: 17.07.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever at flaskepanten økes på aluminiumsbokser og at bryggerinæringen pålegges å finansiere informasjonskampanjer som advarer mot følgene av å hive slikt i naturen. I 2014 samlet Infinitum inn 415 988 355 gjenvinningsbokser og 415 851 277 gjenvinningsflasker. Totalt er det 831 839 632 flasker og bokser. Infinitum har en godkjent innsamlingsgrad på 95%. Med omtrent 416 millioner gjenvinningsbokser blir imidlert de resterende 5% et svært høyt tall. Antall gjenvinningsbokser som ikke samles inn utgjør dermed over 20 millioner bokser på årsbasis. 
Les mer...
Publisert: 09.07.2015
 
Norsk Vind Energi AS har søkt om å bygge anslagsvis 130 meter høye vindindustrianlegg i Egersund. Dyr, ustabil og unødvendig kraft som vanlige folk må finansiere over nettleien. Attpåtil har mange vindindustriselskaper svindlet til seg for mye statsstøtte ved å oppgi for høye anslag på produksjonen som ligger til grunn for investeringsstøtten. Vindindustrianlegg er nå blitt så vanlige at de IKKE tiltrekker turister.  Vindkraftprosjekter gir ingen lokal gevinst viser også en ny studie av NHH professor Øivind Anti Nilsen og Nils G. May (DIW Berlin). Deres studier viser at vindkraftutbygging IKKE gir noen nettovekst i verdiskapingen lokalt.
Les mer...
Publisert: 09.07.2015
 
Forskningen på delvis lukkede og lukkede anlegg skal skje i et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med navnet CtrlAQUA.I storsatsingen SFI representerer, er Nofima vertskap med Uni Research som likeverdig forskningspartner. UiB og NTNTU er også norske partnere. Budsjettet til CtrlAQUA er 199 millioner kroner. Forsker Lars Ebbeson har stor tro på at lukkede anlegg har fremtiden foran seg. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :