Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 08.02.2016
 
Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med at Fylkesmannen i Nordland har tatt Miljøvernforbundets klage til følge og stanset Svaice sin isbryting fra Svartisen. Meløy kommune har tidligere gitt firmaet tillatelse til inntil 6000 helikopterturer opp til isbreen iløpet av sommeren for å hente is. Isen var planlagt brukt til lusuriøse isbiter.
 
Dette er galskap og må stanses permanent sier Politisk nestleder i Miljøvernforbundet, Ørjan Holm.

Les artikkel på nrk.no
 
 
 
Publisert: 05.02.2016

Havforskningsinstituttet og NIFES har analysert de døde hummerene i Øygarden fra november 2015.På bakgrunn av analysene er det ikke mulig å konkludere i spørsmålet om hummerdøden var forårsaket av lusemidlene fra Erko Seafoods oppdrettsanlegg 950m unna sanketeinene.  Miljøvernforbundet mener at miksen av de to lusemidlene som ble brukt har dannet en 7000 ganger sterkere gift enn det som er normalt, og at det forklarer at hummeren døde før konsentrasjonen av lusemidlene hadde nådd toppen ved hummerteinene. Informasjonen fra rapportene blir fordreid i retning at lusemidlene ikke drepte hummerene. De små mengdene av det uhyre giftige lusemiddelet er etter NMF sin mening ikke fanget opp i analysene, men sannsynligheten er stor for at lusemidlene drepte hummerne. Det finnes ingen annen forklaring, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Les mer...
Publisert: 04.02.2016

Green Warriors of Norway and ClayoquotAction from British Columbia, Canada had a demonstration outside Marine Harvest office in Bergen.  The message is: Get norwegian salmon farms out of the sea in British Columbia, the farms are destroying the wild salmon in the area.

Les mer...
Publisert: 03.02.2016
 
Les mer...
Publisert: 01.02.2016
«Paralithodes camtschaticus,» av Sasha Isachenko - Wikimedia
 
Kongekrabben sprer seg stadig lenger vestover langs kysten. Norges Miljøvernforbund regner med at krabben finnes i fjordene langs hele kysten av Troms. Spredte forekomster og få individer gjør at det frie fisket av krabbe ikke er lønnsomt så langt sør. Kongekrabben representer allikevel en stor trussel mot de marine økosystem langs kysten. NMF krever at Fiskeriminister Per Sandberg omgående setter i gang et statlig finansiert utrydningsfiske av kongekrabbe der hovedformålet med fisket er å fangste de små forekomstene av krabbe utenfor kysten av Troms og Finnmark. Man klarer aldri å begrense spredningen av krabben uten et slikt fiske.
Les mer...
Publisert: 29.01.2016

Miljøvernforbundet avslører at utbyggerne av Hardangerbroen hadde alt for høye estimater på trafikktallene.
Per Nordø, fagansvarlig på samferdsel i Miljøvernforbundet tok tak i saken, her sammen med leder Kurt Oddekalv i Miljømagasinet TV. 

Les mer...
Publisert: 26.01.2016
 
Den genmodifiserte mais-planten DAS-Ø15Ø7-1 (1507) har fått innsatt de gensekvensene Cry1F og PAT som stammer fra bakteriekulturer. Genet-Cry1F koder for delta-endotoksin som er giftig mot larvene til møll-artene (Noctuidae) som vil spise denne maisplanten. Genet-PAT koder for phosphinothricin-acetyltransferase, et enzym som kan uskadelig gjøre glufosinat-ammonium, en plantegift som brukes i ugressmidler.
Les mer...
Publisert: 25.01.2016
 
Mais (Zea mays) Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 har seks sentrale innsatte sekvenser som til sammen; danner giftstoffer mot møll larver (Noctuidae), danner toleranse mot både glyfosfat og glufosinat-ammonium, og danner PMI-enzyme som kan gi denne maisplanten evnen til å bruke mannose som karbonkilde i spiringskultur.
 
Les mer...
Publisert: 22.01.2016
 
Les mer...
Publisert: 22.01.2016

The BC salmon farming industry is over 90% owned by Norwegian companies. Industry practices have been exported from Norway to Canada. But when we look back to Norway, we see an industry plagued with problems such as sea lice outbreaks, viruses, and escaped farmed fish. The situation in Norway provides a roadmap to where British Columbia may be headed, unless changes are made soon.

Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :