Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 19.12.2014
 
Tidligere forsker i SINTEF uttaler at veisalt kan lage livsfarlige forhold langs veien i tillegg til miljøproblemer. Stoffer som inneholder klor akselererer korrosjon på jern og stål, og dette rammer både bilparken generelt, samt bremseskiver, stålbekledninger og armert betong som korroderer. Konsekvensene av utforkjøringer og andre trafikkulykker risikerer dermed å forverres når ”forsvarsverkene” svekkes. Beregninger som tidligere er gjort anslår at den norske kjøretøyparken årlig påføres skader eller økt slitasje på om lag 3 milliarder kroner.
Les mer...
Publisert: 12.12.2014
 
I 1987 så utgjorde lavdekket 19 prosent av totalarealet på Finnmarksvidda. De siste resultatene viser at lavdekket i 2013 er nede i dramatiske 4 prosent, har administrerende direktør Jørn Rolfsen i landbruksdirektoratet uttalt. På 26 år har altså mer enn 3/4 deler av laven på Finnmarksvidda forsvunnet pga som følge av for høyt beitetrykk. Dette viser at det nå er helt nødvendig å få en kraftig reduksjon i reinbestanden snarlig for å få snudd denne trenden.
 
 
Les mer...
 
Soya MON 87769 har to sentrale innsatte sekvenser som tilsammen konverterer alfa linolenic syre (ALA) og linoleic syre (LA) fettsyrene til stearidonic syre (SDA). Alfa linolenic syre er en vegetabilsk omega-3-fettsyre og linoleic syre er en omega-6-fettsyre. Stearidonic syre er en vegetabilsk omega-3-fettsyre. SDA er også en forløper for den langkjedede flerumettede omega-3 fettsyren dokosahexaensyre (DHA) i mennesker og dyr. DHA er kjent som en nødvendig fettsyre i menneske. Ett høyere nivå av omega-6 i kroppen i forhold til omega-3 kan forbindes med økt risiko for enkelte kreftformer. Et lavere forhold av omega-6/omega-3 fettsyrer er ønskelig for et sunnere kosthold i det som i dag er et gjennomsnittlig kosthold i vestlige land. Lave nivåer med ALA er forbundet med økt risiko av brystkreft.
Les mer...
Publisert: 09.12.2014
 
Fiskeprogrammene til Lars Lenth og Lars Nilssen har lenge vært veldig populære programmer på blant annet VGTV. Episoden av «Fjordmenn» som tok for seg Vosso-vassdraget og oppdrettsnæringens utryddelse av villaksen i Vossovassdraget ble imidlertid for sterk kost for oppdrettsselskapet Marine Harvest. Her på nettsiden lar vi alle få se den ekte episoden. 
Les mer...
Publisert: 05.12.2014
 
Miljøvernforbundet har tatt et prinsipielt standpunkt mot bruken av veisalt og mener den må opphøre på grunn av alle skadene saltingen påfører natur, miljø, dyr, mennesker, infrastruktur og materiell. På riksvei 7 i Hallingdal og over hele landet vil det bli brukt mindre salt på veien fremover ifølge Veivesenet. Det er et skritt i riktig retning selv om Miljøvernforbundet mener at veisalting i sin helhet må opphøre.
Les mer...
Publisert: 05.12.2014
 
Den siste uken har Miljøvernforbund sendt inn høringsuttalelse til NVE om at vi krever avslag på det multinasjonale selskapet E.ON sin søknad om å bygge vindindustrianlegg på Kopperraa i Nord-Trøndelag. Vi har også klaget inn konsesjonen som NVE har innvilget til Øyfjellet vindkraftverk i Nordland til Olje- og energidepartementet og bedt dem omgjøre vedtaket. 
Les mer...
Publisert: 05.12.2014
 
Regjeringen vil gi 170 eiere av småkraftverk såkalte "grønne sertifikater" som i realiteten ikke er annet enn subsidier til å rasere norsk natur med å ødelegge våre resterende elver og bekker samt bygge enorme vindindustrianlegg. "Grønne sertifikater" gir småkraftverkene 15 øre ekstra per kilowattime som finansieres ved å gjøre strømregningen dyrere for vanlige folk ved å øke nettleien. "Det vil forhindre konkursbølge og personlige tragedier tror regjeringspartiene Høyre og Frp". Dette er altså begrunnelsen for subsidiert naturrasering fra den samme regjeringen som har villet kutte i trygden til enslige forsørgere.
Les mer...
Publisert: 04.12.2014
 
Miljøvernforbundet Nordland ved fylkesleder Børge Torbergsen fikk medhold i krav om at Salten Aqua må utlevere etterlyst miljøinformasjon. Miljøklagenemnda fattet vedtak om at miljøverstingen Salten Aqua AS er pålagt å utlevere miljøinformasjon som man kan lese i denne artikkelen.

Les mer...
Publisert: 04.12.2014
 
Bomull GHB 614 har den innsatte sekvensen 2mepsps fra mais (Zea mays). Genet 2mepsps koder for den sekvensen som ble dannet gjennom å introdusere to punkt med mutasjoner på et naturlig mais epsps-gen som siden ble klonet gjennom DNA teknologi. Genet er overført fra mais til bomull gjennom en bakterie (Agrobacterium tumefaciens). Denne bakteriestammen kan komme fra  dyrking av bakterier på den glyfosat resistente mutantmaisen og deretter via seleksjon med hensyn på glyfosatresistens for å kunne identifisere glyfosat resistente bakterier som deretter ble overført til bomullstamceller for å infisere dem med disse glyfosat resistente egenskapene. På denne måten er dette genet tatt fra mais og satt inn i bomullsplanter for å gi bomullsplanten høyere toleranse mot ugressmiddel med virkestoffet glyfosat som er å finne i produkter med navnet Roundup.
Les mer...
Publisert: 03.12.2014
 
«Bygg uten grenser» jobber med å lage betongmerder  gjennom det nystartede selskapet, «Fishfarming Innovation»
Fishfarming Innovation jobber med å få tak i en forskningskonsesjon slik at de kan teste ut den første betongmerden til havbruksnæringen. Miljøvernforbundet ser på dette som et veldig lovende konsept for tette anlegg pga at betong er solid og vi har lang erfaring med bygg i betong til sjøs fra petroleumsvirksomheten vår.
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :