Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 28.09.2015

Narvik kommune går imot nye åpne oppdrettsanlegg i sjøen. Dermed har Miljøvernforbundet fått gjennomslag for vårt mangeårige krav om at det kun skal tillates fiskeoppdrett i lukkede anlegg. Miljøvernforbundet håper at flere kommuner vil følge etter.
 
 
 
 
Les mer...
Publisert: 28.09.2015
 
Ranavassdraget ble i helga nok en gang rotenonbehandlet. Dette skjedde tiltross for at smittekilden til det Veterinærinstituttet kaller ny smitte av Gyrodactilus salaris ikke er funnet.
Les mer...
Publisert: 23.09.2015
 
Den genmodifiserte maisen (Zea mays) MIR604 x GA21 har tre sentrale innsatte sekvenser. Disse er: mCry3A, pmi, og epsps. Disse genmodifikasjonene gir denne maisplanten egenskapene av å være tolerant mot western corn rootworm (Diabrotica virgifera virigifera) og relaterte Diabrotica arter. Western corn rootworm (WCR) er en bille som stammer fra Sentral-Amerika og som har spredt seg i Nord Amerika der de er alvorlige skadedyr på dyrket mais. Arten har spredt seg til Europa der den også kan bli en plage på maisplanter. De små larvene til disse billene lever i jorden og spiser  røttene til maisplantene. De skadde røttene blir svakere og disse maisplantene faller lettere for vinden. Arten har blitt funnet på flere steder i Europa.
Les mer...
Publisert: 22.09.2015

Norges Miljøvernforbund (NMF) politianmelder en ikke meldt rømming i området ØrstaVolda på Sunnmøre etter at større mengder laks på mellom 3-4 kg er fisket og eller sett i Ørsta-elva. NMF mener man må anta at laksen kan være medisinert og dermed direkte helseskadelig for de som måtte ønske å ønske å spise av denne oppdrettslaksen. NMF ber Sunnmøre politikammer iverksette etterforskning av lakse-rømmingen for å gjøre et forsøk å få tak i den skyldige oppdretteren. 

Les mer...
Publisert: 21.09.2015
 
Miljøvernforbundet går i mot Kystverkets planer om mudring og sprenging i tilknytning til Borg havn.  Det er planlagt mudring og sprengningsmasse på totalt 2.8 millioner m3.  Miljøvernforbundet mener at søknaden om mudring, sjødeponering og landdeponering av sedimenter, stein og slam er for dårlig. Det er ikke gode nok tiltak for å sikre mot spredning av giftige masser i sjø.
Les mer...
Publisert: 21.09.2015

Norges Miljøvernforbund politianmeldte Veterinærinstituttet og Fylkesmannen i Troms for grov miljøkriminalitet for at de langt på vei har utryddet ulkefisken steinsmett fra Signaldalselva.

Veterinærinstituttet ble også politianmeldt for forgiftning av Bergselva med drikkevannskilder samt ulovlig kjøring i utmark med ATV. 

 

 
Les mer...
Publisert: 10.09.2015

Den genmodifiserte maisplanten, mais (Zea mays) MON 810, har innsatt Cry1Ab-genet fra en bakterie (Bacillus thuringiensis). Denne genmodifikasjonen er for å danne en maisplante som er resistent mot larvene til insekter som sommerfugl og møll (Lepidoptera). Det Cry1Ab-genet koder for et protein som er giftig for Maispyralide (Ostrinia nubilalis) og Mediterranean stem borer (Sesamia nonagroides).
 
Disse artene forekommer i land som Spania, Portugal og Den Tsjekkiske Republikk, der MON810 dyrkes.
Les mer...
Publisert: 01.09.2015
 
Den genmodifiserte soyaplanten (Glycine max) DAS-444Ø6-6 har innsatt tre sentrale sekvenser. Til sammen gir de en økt toleranse mot tre forskjellige typer ugressmidler. DAS-444Ø6-6 har økt toleranse mot glyfosat, 2,4-diklorfenoksy-eddiksyre og glufosinat-ammonium ugressmidler. Deres samlede effekter er synergisk mot plantelivet.
 
Les mer...
Publisert: 29.08.2015
Norges Miljøvernforbund v/ Kurt Oddekalv besøkte Torsdag 27. august folkemøtet på Unneland mot jernbaneterminal. Vi finner det underlig at vi ikke fikk 10 minutter til å presentere et godt alternativ, Dokken i Bergen, en helhetlig løsning på godshavn og jernbaneterminal for gods i Bergen. Se filmen om vårt forslag til løsning som vil redde Unneland fra total rasering.

 
Publisert: 27.08.2015

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener dette er villedende markedsføring, fordi all oppdrettslaks er antibiotikafri, og markedsføres blant annet som det i USA, ettersom det blant annet brukes antibiotika i chilensk laks. I de tilfellene produsenter har fått dispensasjon til å bruke antibiotika må laksen gå i karantene til den er antibiotikafri før den slaktes. Det Lerøy ikke sier noe om, er innholdet av kreftfremkallende stoffer i oppdrettslaksen.  Dette ville virkelig vært en forbrukervennlig nyhet.
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :