Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

 
I dag har vi arrangert sympatiaksjon for protesten mot oppdrettsnæringen utenfor Stortinget. Med utstrakt banner stod vi på Bryggen i Bergen for å vise vår støtte til protestene mot norsk oppdrettsnæring.

I Oslo har for første gang kystfiskere, miljøvernere og politikere slått seg sammen for å protestere mot oppdrettsnæringen i Norge. Blant aksjonistene står blant annet vår egen Kurt Oddekalv, samt en rekke andre aktivister og politikere.
Les mer...
Publisert: 22.05.2015
 
I vår høringsuttalelse skrev vi blant annet følgende:
Direktør Per Sanderud har fastslått at det for mange dårlige vindkraftprosjekter i Norge. Det slutter vi oss til. Men generelt er alle vindkraftverkplaner i Norge dårlige. Kjerringlia vind- kraftverk er av de dårligste – spesielt med hensyn til de store – og permanente inngrepene i naturen. Eolus Vind Norge AS (Eolus) må derfor anmodes om å trekke prosjektet. Miljøvernforbundet setter pris på at et enstemmig kommunestyre i Gjemnes støtter oss i dette. NMF mener at det er på høy tid at NVE som tilsynsmyndighet stiller klare og realistiske krav til i fastleggelsen av konsekvensutredningsprogrammet. Så langt har tiltakshaverne sluppet for lett unna feilaktige opplysninger for en rekke viktige tema. 
Les mer...
Publisert: 21.05.2015
 
Denne genmodifiserte maisplanten har ni innsatte genmodifikasjoner som tilsammen danner og bidrar til insektsresistens og toleranse for sprøytemidler. Det er tre genmodifikasjoner for sprøytemiddeltoleranse; to for glufosinat-ammonium toleranse og ett for glyfosat toleranse. Det er seks genmodifikasjoner for insekts resistens; tre for resistens mot insekter i orden Lepidoptera (møll og sommerfugl) og tre genmodifikasjoner mot insekter i orden Coleoptera. Mais dyrkes best mellom breddegradene 30º og 47º. Det trengs også minst 15cm regn om sommeren. Disse begrensningene medfører at det vil være usannsynlig at mais skal dyrkes i stor skala i Skandinavia. Derimot er det økende press for å importere det for å bruke det til fôr på gårdsbruk.
Les mer...
Publisert: 13.05.2015
 
Den 27.mai braker det løs utenfor Stortinget. Da samles både villaksentusiaster, fjordfiskere, miljøforkjempere, oppdrettsmotstandere og ellers alle andre som er motstandere av dagens driftsform til markering mot dagens regime. Markeringen vil finne sted klokken 16.00 den 27.mai foran Stortinget. 
Les mer...
Publisert: 13.05.2015
 
Miljøvernforbundet gratulerte Akva Design AS med den velfortjente tildelingen av Fiskeridirektoratets miljøpris i 2013. De har nå rekordvekst i en lukket merd i Brønnøysund. Dette er enda et bevis på at framtiden for fiskeoppdrett er kun i lukkede anlegg som NMF har sagt i åresvis.
Les mer...
Publisert: 12.05.2015
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) synes det er beklagelig at Sarepta Energi AS fikk konsesjon til utbygging av det destruktive Sørmarkfjellet vindkraftverk i 2013. Heldigvis ser ikke dette ut til lenger å være lønnsomt. En gledelig nyhet for natur og miljø, såfremt ikke Sarepta Energi AS får lov til å endre området til tilstøtende områder med kraftigere vind. For å sikre at det ikke bygges ny naturskadelig og unødvendig samfunnsøkonomisk ulønnsom produksjon av kraft bør det ikke innvilges endring av den innvilgede konsesjon.  
Les mer...
Publisert: 07.05.2015
 
Jippi. Endelig fikk vi dannet i Skien en gruppe som skal jobbe med Chemtrails eller Geoenginering som det heter i dag. En gruppe bestående av forskjellige personer som er interessert i å finne ut hva det er som skjer. At det er noen som dusjer himmelen har Kurt visst om i snart 15 år, etter at en fortvilet politimann kom inn til han og bad om hjelp. Vi kunne ikke ta saken da, men nå er det lettere etter at staten la ut en NOU i 2009 hvor dette er beskrevet som en måte å motvirke klimaoppvarmingen på.
 
Les mer...
Publisert: 05.05.2015
 
Genmodifiserte Bt11xMIR604xGA21 har tilsammen fem sentrale innsatt sekvenser for å gjøre planten i stand til å kunne tåle høyere konsentrasjoner av sprøytemidler og å være resistent mot insekter. Denne genmodifiserte maisplanten har fått innsatt gener for å kunne tåle sprøytemidler med glufosinat og herbicid med glyfosat. Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 xGA21 har også fått innsatt gensekvenser for å danne protein som er høyst giftig for larver fra sommerfugl og møll (Lepidoptera) samt larver fra biller (Diabrotika) som spiser mais. 
Les mer...
Publisert: 30.04.2015
 
Salten Aqua AS ville ikke akseptere det første vedtaket som ble fattet 03.12.2014, og Salten Aqua AS engasjerte derfor en advokat for å få endret vedtaket. NMF Nordland ved Børge Torbergsen vant nok en gang over den overbetalte advokaten til Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda. 
Les mer...
Publisert: 28.04.2015
 
Miljøvernforbundet er sjokkert over å se at fylkesmannen i Hordaland har foreslått å tillate dagens form for fiskeoppdrett i områder som skal bli marine verneområder. Dette gjelder Korsfjorden, Lurefjorden og Ytre Hardangerfjord. Dette blir isåfall en grønnvasking av miljøskadelig virksomhet og vil åpne opp for å legitimere at det marine livet i disse områdene gradvis fortsettes å utryddes av fiskeoppdretterne. Å tillate dagens driftsform av fiskeoppdrett i nettingbur i et verneområde ville bli like absurd som å ha kullkraftverk og oljeraffineri inne i en økolandsby eller plante sitkagran i en norsk nasjonalpark.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :