Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 18.09.2014
 
Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesutvalget i Finnmark valgte å si nei til økt produksjon av oppdrettslaks i fylket. Bakgrunn for vedtaket var Regjeringens forslag om å la oppdrettsnæringen vokse mere til neste år. Oppdrettsnæringen har i dag ikke kontroll på spredning av lakselusa, sykdommer ellers og rømming. Dette var også argumentene til utvalget. Før mere vekst skal skje må disse problemene løses.

Les mer...
Publisert: 15.09.2014
 
Det er krystallklart at fiskeoppdretterne som selv rapporterer om egne lusepåslag underrapporterer for å unngå nedslaktning. Men sannheten kommer fram etterhvert som tiden går. Lusepåslag på rømt ørret og laks er sammen med villfiskpåslaget et ganske klart bevis. Ifjor ble det pøst ut rekordhøye mengder med kjemikalier i tillegg til titalls millioner leppefisk for å holde nede lusepåslaget. Ny forskning beviser at dette rammer alle skalldyr. Alikevel sliter næringen mer enn noensinne før. Det er nå på tide at de innser at kjemikaliekrigen ikke kan føre fram til seier over lakselusen. Derimot vet vi at tette oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet løser hele problemet.  
Les mer...
Publisert: 12.09.2014
 
I slutten av august vedtok Mattilsynet pålegg om utslakting av drøyt 300.000 laks for Lerøy Vest ved lokaliteten Rongøy i Øygarden. På den nevnte oppdrettslokalitet driver  Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. Bellona tar imot penger og anbefaler noe som ikke virker. På den nevnte oppdrettslokalitet driver forøvrig Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. I forbindelse med prosjektet, kalt Ocean Forest, har Bellona tidligere påstått at blåskjell skal ha en filtrerende og lusereduserende effekt på lokaliteten. Det har ikke overraskende endt med fiasko.
Les mer...
Publisert: 12.09.2014
 
Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). Kullsyre er et annet ord for karbondioksid. Ikke bare er kullsyre en klimagass, men opptak fra havet av økte nivåer kullsyre i luften medfører også at havet forsures. Effektene er dramatiske for alle skalldyr. 
Les mer...
Publisert: 12.09.2014
 
GMO MON 87460 selges som Genuity® DroughtGard™ Maize. Den inneholder genet CspB som har som funksjon å gi bedre tørketoleranse. Genet CspB stammer fra cspB genet fra Bacillus subtilis (Bacteria Firmicutes Bacilli) som koder for cspB-Kaldtvannsjokk proteinet B. Bacillus subtilis kaldtvannsjokk proteinet B, beholder normale cellulære funksjoner under vann stress situasjoner. Ved å bevare stabilitet og oversettelse av RNA ved lave temperaturer kan dette proteinet fremme syntese ved lavere temperaturer. Derimot er det registrert at MON 87460 er fremdeles følsom for tørke stress. 
Les mer...
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs norskekysten. Vi har fått mange vitnesbyrd om fiskere som opplever at fjorden raskt er tom for reker etter at oppdrettsnæringene har avlust med sine kjemiske giftblandinger. Det vi her ser på Sveio er etter all sannsynlighet nok et eksempel på massedrap av skalldyr fra en skruppelløs næring som setter egen fortjeneste over alt annet. Døde skalldyr som krabber og hummere  er dessverre vanlig der denne bransjen driver 
Les mer...
Publisert: 04.09.2014
 
For 10 år siden ble det brukt omtrent 50 millioner kr på rotenonblandingsforgiftning av Ranaelven. Da som nå var Miljøvernforbundet motstandere da vi vet at resistens naturlig dannes mot parasitten. Bestandene kan derfor ta seg opp igjen. Trusselen mot vill laks og ørret er i all hovedsak da som nå dagens driftsform i fiskeoppdrettsnæringen. Tilsammen var det brukt 669 millioner kroner på å forgifte norske vassdrag med løsemiddelblandinger iblandet litt rotenon fram til ifjor.
Les mer...
Publisert: 01.09.2014
 
Er det lenge siden du sist så flaggermus? Flaggermus er en dyregruppe de fleste vet eksisterer men som de færreste har sett. Flaggermusa finnes over det meste av landet men er sårbar ved forstyrrelser. I helga 30. – 31. august ble flaggermusnatta arrangert rundt omkring i landet. Flaggermusnatta arrangeres årlig i august måned. Der får du være med på å observere og lære litt om flaggermus. Hvor det arrangeres kan du finne på internett.
Les mer...
Publisert: 28.08.2014
 
I Norge legges stadig mer av det vi har igjen av vassdragsnatur i rør og samtidig bygger 150-190 meter høye vindindustrianlegg i landskapet vårt. Det siste 10 året har solcelleenergi sunket drastisk i pris i takt med stigende produksjon. Panelene blir også mer effektive. I 2013 ble det investert over 600 milliarder kroner på verdensbasis i solcelleanlegg som produserer elektrisitet. Dette var det første året hvor installert ny elektrisitetsproduksjon var høyere for solenergi enn vind. Det er spesielle anvendelser for nyttig bruk av solenergi i Norge, som hytter, fyrlykter, solenergidrevne trafikklys - energi, som ikke behøver å være knyttet til strømnettet. Men her til lands har våre myndigheter ikke fått med seg utviklingen og fortsetter å unødvendig ødelegge norsk natur. Heldigvis står det bedre til i det private næringsliv på dette feltet. 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :