Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 27.11.2015


Miljøvernforbundet anmelder Erko Seafood for forgiftning av området nord for Herdlevær og Breiviksundet med akutt skalldyrdød som følger. Erko Seafood må bøtelegges for denne uansvarlige virksomheten.

Les mer...
Publisert: 27.11.2015
Miljøvernforbundet krever utestengelse av ringnotfartøy fra fiske innenfor fjordlinjen i Nord-Norge. Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at ringnotfartøy skal kunne fiske etter sild innenfor fjordlinjen langs kysten av Nord-Norge. Dette storstilte fisket etter sild skviser kystfiskerne ut av fjordene noe som også fører til et generelt inntektstap for disse. Denne politikken undergraver formålet med fjordlinjen, der målet var å sikre kystfiskerne ressurser. Sildens gytevandring langs kysten av Troms fører også med seg et stort antall hval som f.eks spekkhogger, knølhval og finnhval. Hvalene tiltrekker seg store mengder skuelystne, noe som har gjort kommersiell hvalsafari til et satsingsområde for flere aktører. Utfordringene for disse er at ringnotfartøyene fortrenger hvalen og ødelegger mye av deres etegilde på sild, noe som igjen kan ødelegge mye for hvalsafarien. NMF krever at ringnotfartøyene stenges permanent ute fra våre fjorder.

Les mer...
Publisert: 25.11.2015
Les mer...
Publisert: 25.11.2015
Les mer...
Publisert: 19.11.2015
 
Den genmodifiserte maisplanten MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 har åtte sentrale innsatte gensekvenser. Disse sekvensene gir hele planten økt resistens mot forskjellige larver innenfor artene møll (Noctuidae) og biller (Coleoptera). De fører også til toleranse mot plantevernmidlene glyfosat og glufosinat-ammonium. Disse genmodifikasjonene er dannet for å lage en maistype som er mer toksisk mot de insektslarver som vil spise denne maisplanten. Toleranse mot to typer plantevernmidler er også dannet for å kunne bruke to forskjellige typer ugressmiddel.
Les mer...
Publisert: 18.11.2015
Les mer...
Publisert: 11.11.2015
Les mer...

 
Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 har blitt genetisk modifisert for å være giftig mot biller (Diabrotica) og sommerfugl (Lepidoptera) arter. Det er innsatt to modifiserte gener som kan danne toksiner (protein krystaller), som er insekticider aktivt mot larvene til møll (Noctuidae) som spiser Bt11xMIR604. I tillegg inneholder denne maisplanten genmodifikasjon for å tåle høyere forbruk av ugressmiddel med glufosinat-ammonium. Denne maisplanten har også innsatt et gen for å kunne kime på mannose sukker. Mais uten dette gen vil som de fleste planter vokse dårlig på en kultur med mannose.
Les mer...
Publisert: 27.10.2015
 
Den genmodifiserte nellikplanten (Dianthus caryophyllus) linje 1363-A har tre sentrale innsatte sekvenser som tilsammen fører til toleranse mot et sprøytemiddel og endring av blomst farge.  Det er innsatt SuRB-genet som er kodesekvensen for SuRB-enzymet (Acetolactate synthase, ALS) som kan gi den genmodifiserte nellikplanten en økt kunstig toleranse mot sulfonylurea sprøytemiddel med aktiv virkestoff chlorsulfuron.
Les mer...
Publisert: 26.10.2015
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :