Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 07.04.2017


PRESSEMELDING.

SPØRSMÅLET OM VALG AV NY GODSTERMINAL I BERGEN:

Regjeringen lytter til vårt råd og satser på

nygårdstangen i samspill med dokken. 
 
 
 
Miljømagasinet TV 14 2016 Dokken
 
Les mer...
Publisert: 07.04.2017

 

Den genmodifiserte soya (Glycine max) MON 87708 x MON 89788 x A5547-127 har tre sentrale innsatte sekvenser. Tilsammen gir disse sekvensene plantetoleranse mot tre forskjellige ugressmiddeler: glyfosat, glufosinat-ammonium, og dicamba. Det er innsatt det cp4 epsps gen i MON 89788 for glyfosat toleranse, det pat gen i A5547-127 for glufosinat-ammonium toleranse og dmo genet i MON 87708 for dicamba toleranse. Disse tre forskjellige ugressmidler må bekjempe ugress som er resistente mot minst ett av dem. De må også hindre utviklingen av resistente ugress.

 

Les mer...
Publisert: 07.04.2017

 

Næringsdepartementet ber om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.

Nærings- og fiskeridepartementet er nå i gang med å utarbeide en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Departementet opplyser at formålet med meldingen er å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser. I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er nedfelt i regelverket ivaretas (som f.eks. miljø). Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem våren 2018.

Les mer...
Publisert: 07.04.2017

Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Osen kraftverk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisert: 07.04.2017
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) krever på et prinsipielt grunnlag avslag på innvilgelse av denne søknaden om kraftutbygging av Hofoss kraftverk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisert: 07.04.2017
 
I årsmøtet som Norges Miljøvernforbund  -Møre og Romsdal (NMF-MR) hadde 22.02.2017 ble det fastsatt at fylkeslaget blant annet skal jobbe med vern av drikkevannskilder.
Les mer...
Publisert: 07.04.2017
 
Norges Miljøverforbund har krevd avslag på konsesjonssøknad for Verksfossen minikraftverk i Malvik kommune. Kraftverket er miljøskadelig, og vil påvirke artsmangfoldet i elven Homla i stor grad. Kraftverket er også unødvendig for Norges kraftproduksjon, da Norge har et stort overskudd av kraft hvert eneste år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisert: 29.03.2017
 
Det er innsatt to sentrale sekvenser i soya (Glycine max) MON 87701 X MON 89788. Disse gir hele planten en økt toleranse mot glyfosat og resistens mot Lepidoptera-skadedyr. Det er innsatt det cry1Ac gen som stammer fra en bakterie (Bacillus thuringiensis ssp kurstaki,). Dette cry1Ac genet vil danne Cry1Ac protein som er toksisk mot Lepidoptera-skadegjørere, og som vil drepe de Lepidoptera-arter som vil spise denne genmodifiserte soyaplanten. Det er også innsatt det cp4 epsps genet som kan gi soyahybrid MON 87701 x MON 89788 toleranse mot glyfosat ugressmiddel.
Les mer...
Publisert: 29.03.2017
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har sendt inn svar til høring på anmodningsvedtak fra Stortinget om å innføre krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant. NMF er den miljøvernorganisasjonen i Norge som har hatt størst fokus på at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. Innen lov om offentlige anskaffelser har NMF bidratt med å sende inn flere høringsforslag, samt veiledning av offentlige saksbehandlere og private tilbydere. Som eneste miljøvernorganisasjon i Norge, har NMF hatt fokus på å klage inn miljøfiendtlige ulovlige direkte anskaffelser til KOFA. I følge en artikkel som ble publisert i Kommunal Rapport i 2014 var NMF ansvarlig for å avdekke, og klage inn hele 71,5 % av alle kommunene som i 2013 ble felt i KOFA for miljøfiendtlige ulovlige direkte anskaffelser: 
 
 
 
Les mer...
Publisert: 29.03.2017


NMF er av den oppfatning av at all ny kraftutbygging i vassdrag nå bør stoppes. Norge har oppfylt alle lovnader ovenfor EU med 67.5 % fornybar energi innen 2020 med god margin med de søknadene på vann og vindkraft som det allerede er gitt en godkjenning til en utbyggelse for. Norge har også 12-15 TWH i overskuddskraft hvert eneste år, og det er derfor helt unødvendig å bygge ut mer av vår urørte natur. Dette og vissheten om at Norge kun har ca. 10 % urørt natur/villmark igjen på landsbasis som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet gjør at all ny kraftutbygging nå må stoppe. Er man av den oppfatning av vi allikevel må produsere mer kraft, så er NMF meget opptatt av at en utskifting, og oppdatering av de gamle turbinene på de eksisterende vannkraftverkene, og  som er meget gamle må skje før en kan begynne å tenke på å legge nye bekker og vassdrag i rør. Dette er et absolutt krav fra NMF.
 
 
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :