Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

 
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte oljerapsen MS8xRF3 fra Bayer CropScience GmbH. Denne har innsatte sekvenser som gir planten arvet sterilitet og toleranse mot plantevernmidler med høyere konsentrasjoner glufosinat-ammonium. Krysning med disse modifiserte eller syntetiske linjene med naturlig raps vil redusere avkastning fra disse avlingene. Kostnaden for å ha fått GMO krysset med sine avlinger har medført økonomisk ruin for veldig mange. Selv om mengden GMO blant avlinger er minimal blir bøndene dømt til å betale GMO produsentene. Linjen oljeraps (Brassica napus) MS8 er modifisert for å produsere oljeraps uten pollen. Den inneholder barnase-genet som stammer fra bakterien Bacillus amyloliquefaciens. Genet fører til produksjon av barnase enzymet. Dette gjør at alle pollen celler bryter sammen. MS8 som er uten pollen er krysset med RF3 som kan produsere pollen. Oljeraps linjen RF3 kan produsere barstar i pollentapetum. Barstar stammer også fra Bacillus amyloliquefaciens. Det er en type proteinhemmer som kan binde seg sterkt med enzymet barnase. Dette gjør barnase inaktivt og hybriden MS8 med RF3 kan igjen danne fungerende pollen som i hybriden MS8xRF3.
Les mer...
Publisert: 03.04.2014
 
Etter å ha aksjonert og argumentert i 12 år for tilsynelatende døve ører mot fiskefôrbransjens miljøgift innholdende fiskefôr, - går nå Marine Harvest endelig ut og sier at de skal rense fiskefôret. Noe Miljøvernforbundet har krevd i 12 år. Dette til tross for gjenstridige forskere som forskningsdirektør Ingvild Eide Graff i NIFES. Såkalte "seriøse" eksperter som Ingvild Eide Graff har bagatellisert det store giftinnholdet i norsk oppdrettsfisk i alle år. Til tross for at norske kontrollmyndigheter ber folk om ikke å spise fet fisk oftere enn to til tre ganger i uken, og til tross for at en rekke forskere har frarådet at gravide og barn fra spise oppdrettslaks og ørret. 
Les mer...
Publisert: 31.03.2014
 
Den siste rapporten fra FN´s klimapanel konkluderer med at hele kloden vil bli påvirket av klimaendringene og den globale matproduksjonen vil svekkes. Verdens avlinger ansåls å reduseres med 2 prosent hvert tiår, dette i en tid hvor det samtidig blir en økt etterspørsel etter mat på grunn av voksende befolkning og høyere kjøttforbruk. Afrika sør for Sahara vil få avlingstap på mellom 18 og 30 prosent. Dette er den delen av verden hvor befolkningen vokser raskest. Som et av de landene i verden som slipper ut mest klimagasser pr innbygger har Norge et ansvar for å redusere egne utslipp.
Les mer...
Publisert: 25.03.2014
 
Vi må innse att all energiutvinning på et så høyt nivå vi har idag innebærer påvirkning av miljøet, uttaler David Keith. Keith som er professor i anvendt fysikk påpeket at større vindkraftanlegg har klart lavere effekt pr vindturbin. Bildet ved siden av fra Danmark viser tydelig at turbinene betydelig påvirker luftstrømmen til andre nærliggende turbiner, - noe som reduserer produksjonen. Store vindkraftverk vil gjøre såpass stor påvirkning på luftstrømmer at de vil forårsake til
miljøendringer i atmosfæren. 
Les mer...
Publisert: 25.03.2014
 
Norges Miljøvernforbund har gått imot omsetning av den genmodifiserte maishybriden MON88017 som er i hybriden MON88017xMON89788 . Mais MON 88017 fra Monsanto har en innsatt sekvens som gir planten resistens mot Corn Rootworm (se bildet). Den inneholder det genmodifiserte genet Cry3Bb1. Denne innsatte sekvensen koder for en variant av Bt-toksin. Cry3Bb1 toksinet er giftigere mot de larvene til biller som spiser på mais røtter. Funksjonen til denne innsatte sekvensen er å være høyst giftig mot corn rootworm. Dette er biller eller trådbladbiller i arten Diabrotica virgifera virgifera. Arten ble introdusert i Europa rundt 1990. De første observasjonene kan ha vært i Sør Øst Europa. Det er blitt en av de største plagene som da den forhindrer mais dyrking.
Les mer...
Publisert: 21.03.2014
 
I løpet av det siste tiåret har 200 000 bomullsbønder avsluttet sitt eget liv som følge av økonomisk ruin i delstaten Maharashtra. Prisen på bomull har sunket drastisk i denne perioden. Alle indiske bomullsfrø produsenter er kjøpt opp av Monsanto som produserer genmanipulerte bomullsfrø. Det er nå nesten bare mulig å få tak i GMO bomullsfrøene i India. Disse er over 8 ganger dyrere og forplanter seg heller ikke. Dermed tvinges bøndene til å kjøpe nye dyre frø hvert år.
Les mer...
Publisert: 21.03.2014
 
Miljøvernforbundet har i høringsuttalelser til søknadene på å bygge nye vannkraftverk i Gjengedal og Bredvatn krevd avslag. Dette er i henholdsvis Gloppen og Bremanger kommuner i Sogn og Fjordane. Et fylke med en del av Norges storslåtte vassdragsnatur. Natur som Gjengedalsfossen på bildet beskrives omtrent som nesten uten verdi av konsesjonssøker. Sogn og Fjordane fylke har landets nest høyeste kraftoverskudd. Det er da rimelig absurd at vi skal ødelegge slik natur når landet som helhet også har et stort kraftoverskudd. 
Les mer...
Publisert: 20.03.2014
 
Soya MON 87708 har innsatte sekvenser som gir planten toleranse for høyere bruk av plantevernmidler med dikamba. Det er introdusert syntetiske CS-dmo gen i soya MON 88708 for å kunne tåle høyere nivåer av ugressmiddelet dikamba. Det dannes et enzym som heter dikamba mono-oxygenase (DMO), kjent for å bryte ned dikamba i bakterien Stenotrophomonas maltophilia (tidligere kjennt som Pseudomonas maltophilia). Denne genetiske modifikasjonen er laget for å gi soya (Glycine max.) dikamba toleranse, der de ugress plantene har utviklet glyfosfattoleranse. Dikamba er som et uspesifikt hormonlignende auxin som kan forårsake ukontrollerte plantevekst. 
Les mer...
Publisert: 18.03.2014
 
Norges Miljøvernforbund krever at all fremtidig oppdrett i Tysfjord kommune tvinges over til tette, flytende anlegg som sikrer 0-utslipp av organisk materiale og forhindrer rømming av fisk og spredning av sykdom. Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til kommunens hjemmeside hvor det etterspørres kommentarer til kommuneplanens arealdel 2. gangs høring.
 
NMF vil i den forbindelse fokusere sin høringsuttalelse på kommunens planer for oppdrettsnæringen i Tysfjorden. Høringsuttalelsen oversendes 11. mars etter avtale med ordfører. Her kan dere laste ned og lese Miljøvernforbundets høringsuttalelse for kystsoneplan Tysfjord kommune.
Les mer...
Publisert: 17.03.2014
 
Det har vært et kynisk profittjag i fiskeoppdrettsnæringen hvor det ikke tas verken hensyn til dyrevelferd eller miljø. Men nå begynner næringen å drukne i sin egen skit. Det desidert største selskapet Marine Harvest ønsker ikke ytterligere vekst i konsesjonene før problemet med lakselus er løst. De frykter det NMF forventer med dagens driftsform, -
nemlig kraftig vekst i sykdom som vil medføre tap. Det som ikke nevnes i dagens avisartikler er løsningen på problemet: tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet. 
 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :