Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 01.10.2014
 
Høringsutkastet på "forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure" har en rekke svakheter. Spesielt ille er det at det legges opp til videreføring av selvrapporteringsregimet med hensyn på lakselus. Vi vet at det er en enorm underrapportering av lakselus. Det er idag snarere regelen enn unntaket at det underrapporteres. Forskriften er en blindvei med de problemene næringen har idag. Ved å hente vann under fotosyntesesjiktet til tette anlegg så forsvinner alle problemene med lakselus og mere til. Det finnes en rekke typer tette anlegg. Material, form, størrelse osv varierer. Men de løser alle problemet med lakselus. For å løse problemene med lakselus og rømning så må derfor driftsformen legges om til tette anlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet og renser alle utslipp. 
 
 
Les mer...
Publisert: 26.09.2014
 
Miljøvernforbundet jobber med å forhindre et ulovlig grusuttak på Hensmoen. Et idyllisk område som er mye brukt av lokalbefolkningen er truet av å bli omgjort til industriområde. Se vår rapport om saken her. 
Les mer...
Publisert: 25.09.2014
 
Fylkesmannen i Troms støtter Miljøvernforbundet i å fraråde at Balsfjord kommune gir miljøverstingen Wilsgård fiskeoppdrett dispensasjon fra arealplanen for å etablere 2 fiskeoppdrettsanlegg. 
 
Regionleder Ørjan Holm om den gode nyheten:
"– Vi er veldig fornøyd med at Fylkesmannen har satt foten ned i første omgang. Det er viktig å få en kystsoneplan på bordet før man tar stilling til slike søknader, sier Holm om høringsbrevet fra Fylkesmannen". 
Les mer...
Publisert: 25.09.2014
 
Soya DAS -81419-2 har en genetisk modifikasjon for å drepe flere arter insektslarver i orden lepidoptera. Det brukes hovedsaklig mot møll larver. Denne soyaplanten har en syntetisk versjon av Cry1F genet (Cry1Fv3t). Endotoksin fra Cry1Fv3t-genet i DAS-81419 er laget fra tre forskjellige DNA kodesekvenser som stammer fra to forskjellige typer bakterium Bacillus thuringiensis. Det er tilsammen over 100 hundre registrerte plantevernmiddel produkter som inneholder B. thuringiensis som aktiv ingrediens. 
Les mer...
Publisert: 18.09.2014
 
Miljøvernforbundet er svært fornøyd med at Fylkesutvalget i Finnmark valgte å si nei til økt produksjon av oppdrettslaks i fylket. Bakgrunn for vedtaket var Regjeringens forslag om å la oppdrettsnæringen vokse mere til neste år. Oppdrettsnæringen har i dag ikke kontroll på spredning av lakselusa, sykdommer ellers og rømming. Dette var også argumentene til utvalget. Før mere vekst skal skje må disse problemene løses.

Les mer...
Publisert: 15.09.2014
 
Det er krystallklart at fiskeoppdretterne som selv rapporterer om egne lusepåslag underrapporterer for å unngå nedslaktning. Men sannheten kommer fram etterhvert som tiden går. Lusepåslag på rømt ørret og laks er sammen med villfiskpåslaget et ganske klart bevis. Ifjor ble det pøst ut rekordhøye mengder med kjemikalier i tillegg til titalls millioner leppefisk for å holde nede lusepåslaget. Ny forskning beviser at dette rammer alle skalldyr. Alikevel sliter næringen mer enn noensinne før. Det er nå på tide at de innser at kjemikaliekrigen ikke kan føre fram til seier over lakselusen. Derimot vet vi at tette oppdrettsanlegg som henter vann under fotosyntesesjiktet løser hele problemet.  
Les mer...
Publisert: 12.09.2014
 
I slutten av august vedtok Mattilsynet pålegg om utslakting av drøyt 300.000 laks for Lerøy Vest ved lokaliteten Rongøy i Øygarden. På den nevnte oppdrettslokalitet driver  Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. Bellona tar imot penger og anbefaler noe som ikke virker. På den nevnte oppdrettslokalitet driver forøvrig Lerøy oppdrett av tare og blåskjell i samarbeid med Bellona. I forbindelse med prosjektet, kalt Ocean Forest, har Bellona tidligere påstått at blåskjell skal ha en filtrerende og lusereduserende effekt på lokaliteten. Det har ikke overraskende endt med fiasko.
Les mer...
Publisert: 12.09.2014
 
Konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). Kullsyre er et annet ord for karbondioksid. Ikke bare er kullsyre en klimagass, men opptak fra havet av økte nivåer kullsyre i luften medfører også at havet forsures. Effektene er dramatiske for alle skalldyr. 
Les mer...
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet har som den eneste miljøorganisasjonen avgitt høringsuttalelse til de siste 3 søknadene om utslipp fra petroleumsnæringen. På Draugenfeltet har Norske Shell søkt om tillatelse til økte utslipp av de aller farligste kjemikaliene. Statoil har søkt om prøveboring midt mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som det vil være nesten umulig å drive oppsamling av oljeutslipp i. Klima og havforsuringsproblematikken er i seg selv argument til å avslå alle. Men i nevnte to saker er miljøskade og miljørisiko spesielt store.
Les mer...
Publisert: 05.09.2014
 
Miljøvernforbundet advarte i vår faktarapport i 2010 om at fiskeoppdrettsnæringen med avlusingsmidler utrydder skalldyrene langs norskekysten. Vi har fått mange vitnesbyrd om fiskere som opplever at fjorden raskt er tom for reker etter at oppdrettsnæringene har avlust med sine kjemiske giftblandinger. Det vi her ser på Sveio er etter all sannsynlighet nok et eksempel på massedrap av skalldyr fra en skruppelløs næring som setter egen fortjeneste over alt annet. Døde skalldyr som krabber og hummere  er dessverre vanlig der denne bransjen driver 
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :