Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 05.05.2015
 
Genmodifiserte Bt11xMIR604xGA21 har tilsammen fem sentrale innsatt sekvenser for å gjøre planten i stand til å kunne tåle høyere konsentrasjoner av sprøytemidler og å være resistent mot insekter. Denne genmodifiserte maisplanten har fått innsatt gener for å kunne tåle sprøytemidler med glufosinat og herbicid med glyfosat. Den genmodifiserte maisplanten Bt11xMIR604 xGA21 har også fått innsatt gensekvenser for å danne protein som er høyst giftig for larver fra sommerfugl og møll (Lepidoptera) samt larver fra biller (Diabrotika) som spiser mais. 
Les mer...
Publisert: 30.04.2015
 
Salten Aqua AS ville ikke akseptere det første vedtaket som ble fattet 03.12.2014, og Salten Aqua AS engasjerte derfor en advokat for å få endret vedtaket. NMF Nordland ved Børge Torbergsen vant nok en gang over den overbetalte advokaten til Salten Aqua AS i Miljøklagenemnda. 
Les mer...
Publisert: 28.04.2015
 
Miljøvernforbundet er sjokkert over å se at fylkesmannen i Hordaland har foreslått å tillate dagens form for fiskeoppdrett i områder som skal bli marine verneområder. Dette gjelder Korsfjorden, Lurefjorden og Ytre Hardangerfjord. Dette blir isåfall en grønnvasking av miljøskadelig virksomhet og vil åpne opp for å legitimere at det marine livet i disse områdene gradvis fortsettes å utryddes av fiskeoppdretterne. Å tillate dagens driftsform av fiskeoppdrett i nettingbur i et verneområde ville bli like absurd som å ha kullkraftverk og oljeraffineri inne i en økolandsby eller plante sitkagran i en norsk nasjonalpark.
Les mer...
Publisert: 24.04.2015
 
Miljøvernforbundet demonstrerte på Høyres landsmøtedagåpning idag. Se på bilder fra demonstrasjonen og omtale fra mediene her. 
Les mer...
Publisert: 23.04.2015
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har kommet med en gladnyhet om å opprettelse av 8 naturreservater i Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland fylkes, samt utvidelse av ett verneområde. Miljøvernforbundet ser med stor glede på at disse områdene sikres som naturområder.
Les mer...
Publisert: 23.04.2015
 
I forbindelse med Ryfast-prosjektet har Statens Vegvesen brukt plastikk fiber i forbindelse med sprengning av stein som har blitt dumpet i sjøen. Enorme mengder med plastavfall har spredd seg i forbindelse med virksomheten. Bildet til høyre viser plastikkfibre tatt opp i strandkanten. Fylkesmannen i Rogaland varsler nå nye krav da Statens Vegvesen fremdeles ikke klarer å samle opp plastikkavfallet.
Les mer...
Publisert: 23.04.2015
 
Den genetisk modifiserte oljerapsen (Brassica napus) MON88302xMS8xRF3 har fire sentrale innsatte DNA sekvenser. Disse sekvensene ble selektert i bakterie kulturer og satt inn i vertplantens kimeceller gjennom bakteriens (Agrobacterium tumefaciens) mulighet for å sette sitt DNA inn i kimecellene til oljeraps. CS-cp4 epsps genet er innsatt i oljerapslinjen MON88302. Dette genet fører til dannelse av epsps enzym som kan tåle glyfosat i MON88302. Genmodifiserte planter som MON88302xMS8xRF3 vil derved kunne tåle økt bruk av sprøytemidler med glyfosat som f.eks ugressmiddelet Roundup. IARC (International Agency for Research on Cancer) har forklart at det er tilstrekkelig bevist at herbicidet glyfosat er kreftfremkallende på forsøksdyr.
 
 
 
Les mer...
Publisert: 22.04.2015
 
 
 
Sted: Samsen Kulturhus
 
Vesterveien 2 
4613 Kristiansand
 
Dato/klokkeslett: 28. april 2015 kl. 18.00
Les mer...
Publisert: 17.04.2015
 
Kommuneknuseren Jan t Sanner viser sitt sanne ansikt i Førdefjoden ved å gi tillatelse til dumping av stein og gift. Conoco stoppet  tidligere planene sine om gruvedrift i Vevring, fordi de mente miljøkonsekvensene ble for store: Hele den Norsk miljø og fiskeriforvaltningen mener det samme som de proffe gruvefolkene. Alle disse proffene setter kommunalministeren Jan tilside i sin visdom, for at hobby gruvecompagniet Nordic Mining skal få fylle fjorden med stein og acrylamid. Langenfjorden i Kirkenes er en død fjord som A/S Sydvaranger har fylt på samme måten ,der er det igjen ca 1 x 4 m ved fjære sjø. Fiskerne i omådet måtte ut av Varanger fjorden før ekkoloddet begynte å tegne bilde av bunnen igjen. Denne dagen da tulle tilatelsen ble gitt vil stå som et svart minnesmerke for all fremtid.
 
Les mer...
Publisert: 13.04.2015
 
Miljøvernforbundet har i en høringsuttalelse bedt om avslag på Wintershall Norge AS sin søknad om boring av letebrønn 10/4-1 Zeppelin. Det er et faktum at MINST 70% av gjenværende reserver av fossilt brensel må forbli uberørt hvis vi skal kunne unngå svært store ødeleggelser av klimaendringer og havforsuring. Dette tilsier at Norge som fossil storeksportør må avsta fra legge til rette for nye etableringer av felt for utvinning av olje og gass.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 9521 05 71982
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :