Velg interesseområde i menyen under for flere saker:

Publisert: 14.07.2016
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) inviterer til pressekonferanse på MS Miljødronningen som ligger ved kai i Trollvika, ca. 10 min. kjøring nord for bruhodet (Gissundbrua) ved Finnsnes.
 Tirsdag 19. juli kl. 1100
NMF har iløpet av juli måned dokumentert miljøforholdene under en rekke oppdrettsanlegg langs kysten. Dette er gjort med MS Miljødronningen, som er NMFs kystovervåkingsfartøy. NMF har den glede å invitere ordførere, Fylkesmannen, media og daglig leder/eier ved de besøkte anleggene i Troms om bord på MS Miljødronningen, hvor film fra det enkelte anlegg vil bli presentert.
Følgende oppdrettslokaliteter er inntil nå befart i Troms:  Nordlaks anlegg, Dypingen, Harstad kommune  Salmar Nords anlegg, Storvika vest, Dyrøy kommune  Wilgård Fiskeoppdretts anlegg, Durmålsvika, Lenvik kommune
For nærmere informasjon kontakt Leder Kurt Oddekalv tlf: 90892268 eller politisk nestleder Ørjan Holm tlf: 91357125.
Les mer...
Publisert: 03.07.2016

M/S Miljødronningen avslører ekstrem forurensing på oppdrettsanlegg Storvika Vest i Dyrøy kommune.
Ved hjelp av undervannskamera /ROV med robotarm har vi dokumentert meget alvorlig forurensing av sjøbunnen under Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg. Dette ødelegger for lokalbefolkningen og for den ville fiskebestanden i fjorden. Den ene fiskeriministeren etter den andre løper oppdretternes ærend, jeg synes det er skammelig og det gjør meg forbanna, sier leder i Miljøvernforbundet Kurt Oddekalv etter et intensivt tokt på 11 dager med MS Miljødronningen fra Bergen til Senja.

Les mer...
Publisert: 03.07.2016
Nordlaks sitt oppdrettsanlegg 11381 Dypingen har et abnormt utslipp av fiskeskit og forrester. MS Miljødronningen har ved hjelp av undervannskamera på ROV og robotarm dykket ned under oppdrettsanlegget og funnet tykke lag av biologiske sedimenter som stammer fra fikeskit og for som er sølt utover sjøbunnen. Dette anlegget forurenser like mye som en by på 50 000 mennesker... I mitt kongerike skal det ikke være sånn sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Les mer...
Publisert: 03.07.2016
MS Miljødronningen reiser videre nordover for a gjøre raid på oppdrettsanlegg. Cermaq sitt anlegg 11312 Svartfjell på 3600 Tonn har tykke lag av slam under oppdrettsanlegget ned på 200 meters dyp.
Dette er noe av det værste eg har sett, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund, han lover politianmeldelse av Cermaq for alvorlig forurensing av fjordmiljøet.

Les mer...
Publisert: 03.07.2016
Edelfarm har fått WWF sin ASC-sertifisering på oppdrettsanlegget 15455 Daumannsvika.
Dette anlegget er enormt nedslammet under merdene, og etter Miljøvernforbundets oppfatning er dette å regne som miljøkriminalitet. Bli med å se hvordan det ser ut under oppdrettsanlegget på ca. 100 meters dyp.
Les mer...
Publisert: 03.07.2016
 
Norges Miljøvernforbund fikk sildefabrikk i Uthaug med på avtale om å spyle fiskebåtene utenfor havnen. Dette er en gladsak for lokalmiljøet i Uthaug, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

 
Les mer...
Publisert: 28.06.2016
 
Til høyre finner dere to artikler fra FiskeribladetFiskaren som ble utgitt onsdag 22.juni og fredag 24.juni 2016. (Eller tykk her for å åpne PDF)
 
Rettighetshaver: 
FiskeribladetFiskaren.
Les mer...
Publisert: 23.06.2016
 
Den genmodifiserte maisplanten (Zea mays) MON89034x1507xNK603 har fem sentrale innsatte sekvenser. Det er innsatt tre sentrale sekvenser for å danne giftstoffer mot alle de forskjellige sommerfuglene og møll larvene som vil spise denne type mais. Det er også innsatt to sentrale sekvenser for å gi denne maisplanten økt toleranse mot to typer ugressmiddel; både glufosinat-ammonium og glyfosat.
Les mer...
Publisert: 21.06.2016
 
MS Miljødronningen har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Marine Harvest sitt anlegg 10181 Oksebåsen V rett utenfor øyen Giske ved Ålesund. Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet  har politianmeldt Marine Harvest for forurensingen og krever opprydding og stenging av det gigantiske anlegget på 4680 Tonn biomasse. Se filmen og Les politianmeldelsen

 
Les mer...
Publisert: 21.06.2016
 
Salten Aqua AS er ett oppdrettsselskap som forsøker å hemmeligholde miljøkonsekvensene som selskapet påfører omkringliggende miljø. Salten Aqua AS forsøker også å hemmeligholde opplysninger om risiko for at miljøgifter som er tilsatt mærene er tatt opp i fisken og foreligger i den ferdig produserte oppdrettslaksen.
Les mer...

Norges Miljøvernforbund

Besøksadresse:
Ludeboden,
Skuteviksboder 24,
5035 Sandviken
Postadresse:
Postboks.593, 5806 Bergen

Kontaktinformasjon

Tel: 55 30 67 00
Faks: 55 30 67 01
Epost: nmf@nmf.no
Org.nr: 871 351 082
Kontonr: 3633 41 17116
fb_liten twitter_liten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter fra NMF.
Registrer deg med din e-postadresse:
Epost :
Liste :