Om Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper over hele landet, og vi har regionskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo.

Norges Miljøvernforbund er Norges mest aktive frivillige organisasjon innen miljøvern. NMF arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av den første tiden har gått med til å bygge opp organisasjonen, der vi satser sterkt på å skaffe oss moderne utstyr og skape et apparat som gjør organisasjonen mest mulig stabil, uavhengig og uangripelig. Dette gjør vi for å kunne gjøre det vi egentlig vil: Drive aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder, og ikke minst være en faglig tungvekter innenfor miljøvern og miljøvernrådgivning.

Bli medlem hos oss allerede i dag!

Miljømarked

Miljømarked er forbundets butikk for omsetning av brukte gjenstander og byggevarer. Konseptet er basert på at personer og firmaer donerer brukbare gjenstander som de likevel skal kaste, men som samtidig er brukbare. Overskuddet av virksomheten går til å drive annet miljøvernarbeid innen Miljøvernforbundet.

Åpningstider: 10.00 - 16.30, lørdager 11.00 - 15.00
Adresse: Professor Hansteens gate 55
Telefon: 55 32 78 66
Epost: miljomarked@gmail.com

Web: facebook.com/miljomarked

Seletun Miljøhotell

Miljøhotellet Seletun er kanskje Europas mest miljøvennlige aktivitetssenter og selskapslokale. Her finner du blant annet scene med amfi, fullspekket kurs og konferansesal, møterom, grillhytte, bålplass, kanopadling, peisestue med bar, pil og bue bane, tømmerstuer, brudehus og brygge med sandstrand.

Adresse: Engevikvegen 130, 5229 Kalandseidet
Mobiltelefon: 91 91 20 15
Fastelefon: 55 92 69 50
Epost: luden@nmf.no
Web: facebook.com/seletun

M/S Miljødronningen

MS Miljødronningen er et moderne utstyrt og sertifisert forsknings- og konferansefartøy.  Skipet brukes som kurs, konferanse og forskningsskip med mange gode og spesielle fasiliteter.

Adresse: Skuteviksboder 24, 5035 Bergen
Postadresse: Postboks 593, 5806 Bergen
Kaptein: Kurt Pedersen
E-post: bro@nmf.no
Telefon: 55 30 67 00 / 90 95 28 09
Org.nr. 978 686 990